85 procent grootouders voelt zich af en toe overbevraagd

85 procent grootouders voelt zich af en toe overbevraagd

Wie voor het eerst grootouder wordt, neemt graag een belangrijke rol op in de opvoeding van zijn kleinkind. Maar de combinatie met het eigen beroepsleven en zorg voor oudere familieleden weegt soms zwaar. 85 procent voelt zich wel eens overbevraagd. Dat blijkt uit een grootschalig onderzoek van de Gezinsbond bij jonge grootouders.

1 op 3 mantelzorgers heeft het financieel moeilijk

1 op 3 mantelzorgers heeft het financieel moeilijk

Mantelzorgers ondervinden vaak financiële problemen. Dat blijkt uit een Europese studie van COFACE. Ze krijgen weinig vergoedingen voor hun zorgtaak en bouwen bovendien weinig sociale rechten op.

Digitalisering op het werk: 1 op 10 kan niet mee

Digitalisering op het werk: 1 op 10 kan niet mee

Eén op drie werknemers vindt dat de digitale evoluties op het werk te snel verlopen. Eén op tien vreest zelfs voor zijn job omdat ze het gevoel hebben de computerprogramma's niet volledig meester te zijn. Dat blijkt uit een bevraging van de Gezinsbond, OKRA en La Ligue des Familles bij 1.000 Belgen.

Gezinsbond: "Wegwerken van pensioenval gaat niet ver genoeg"

Gezinsbond: "Wegwerken van pensioenval gaat niet ver genoeg"

De Gezinsbond is kritisch over de aangekondigde maatregelen van minister van Financiën Johan Van Overtveldt. "We zijn tevreden dat een hoger bruto pensioen nooit meer kan leiden tot een lager netto pensioen. Maar de hervorming gaat niet ver genoeg. Ze leidt in bepaalde gevallen nog altijd tot verarming of verlies van koopkracht. Dat is en blijft onrechtvaardig."

Bacquelaine: "Afkopen studiejaren betaalt zich gemiddeld na 4 of 5 jaar pensioen terug"

Bacquelaine: "Afkopen studiejaren betaalt zich gemiddeld na 4 of 5 jaar pensioen terug"

Wie investeert in het afkopen van studiejaren om die te laten meetellen voor zijn pensioenberekening, zal die investering na de geplande hervormingen gemiddeld na vier of vijf jaar pensioen terugverdiend hebben. Dat heeft pensioenminister Daniel Bacquelaine maandag gezegd. Hij voegde er wel aan toe dat studiejaren afkopen niet voor iedereen de moeite is.

Gezinssportfederatie en Wandel- en Omnisportfederatie fuseren tot Gezinssport Vlaanderen

Gezinssportfederatie en Wandel- en Omnisportfederatie fuseren tot Gezinssport Vlaanderen

De Gezinssportfederatie (GSF), de sportdienst van de Gezinsbond, fuseert vanaf 1 januari 2017 met de Vlaamse Wandel- en Omnisportfederatie (VWO) tot "Gezinssport Vlaanderen". Dat hebben beide vzw's dinsdag bekendgemaakt. De fusie kadert in het nieuwe decreet op de sportfederaties, waarmee de Vlaamse overheid nog meer sporters wil bereiken.

Vrouwen beseffen vaak niet dat ze digitaal kwetsbaarder zijn

Vrouwen beseffen vaak niet dat ze digitaal kwetsbaarder zijn

Te weinig mensen zijn zich bewust van hun digitale beperkingen. Belangrijke reden daarvoor is de digitale kloof binnen het gezin. De digitaal sterkste neemt de administratieve taken op zich waardoor de digitale ongeletterdheid van de andere gezinsleden onopgemerkt blijft en pas komt boven drijven tijdens een crisis - echtscheiding of overlijden. Vrouwen zijn hiervoor het meest kwetsbaar, zij scoren het laagst op computer- en internetvaardigheden.

Gezinsbond: "Digitalisering bron van nieuw analfabetisme"

Gezinsbond: "Digitalisering bron van nieuw analfabetisme"

Terwijl de overheid resoluut de weg van digitalisering inslaat, hinken de burgers achterop. Dat klaagt de Gezinsbond dinsdag aan bij de start van het nieuwe schooljaar en naar aanleiding van de Wereldalfabetiseringsdag (8 september). "Een gebrek aan digitale vaardigheden legt een hypotheek op financiële zelfredzaamheid", luidt het.