Alles over Geletterdheid

Met de campagne "Hou het duidelijk" roepen het Vlaams ondersteuningscentrum voor het volwassenenonderwijs (Vocvo), de centra voor basiseducatie (Ligo) en het Departement Onderwijs en Vorming iedereen op om duidelijk te communiceren. Tijdens de Week van de Geletterheid vragen de organisatoren specifiek aandacht voor de laaggeletterden in Vlaanderen.