Alles over Gabrielle Scantamburlo

Een bipolaire stoornis komt veel voor. Toch duurt het vaak erg lang eer de diagnose wordt gesteld. De ziekte uit zich dan ook op veel manieren, die amper stroken met de gekende clichés.