Alles over frontaalkwabdementie

In de VS en Australië is een klinische studie opgestart naar een gentherapie voor de behandeling van een vorm van jongdementie. Onderzoek door de Vlaams Instituut voor Biotechnologie (VIB) ligt aan de basis van deze nieuwe therapie.