Alles over familiale hypercholesterolemie

Torenhoge cholesterolwaarden kunnen het gevolg zijn van familiale hypercholesterolemie, een erfelijke aandoening die in heel wat families voorkomt en nog te vaak onder de radar blijft. Nochtans bestaat er wel een efficiënte behandeling.

Naar aanleiding van de Week van het Hart (22 tot 29 september) en de werelddag van familiale hypercholesterolemie (24 september) belichten Belchol en de Belgische Cardiologische Liga de resultaten van de bewustmakingscampagne 'Verborgen erfelijkheid'.

Uit de resultaten van een online bevraging door Belchol, de vereniging van patiënten die lijden aan familiale hypercholesterolemie, blijkt dat het niet algemeen geweten is dat cholesterol een genetische oorsprong heeft, dat jongeren zich opvallend minder laten testen dan ouderen en dat 83% de cholesterolproblematiek in België onderschat.