Alles over Covid-19

Onderzoekers starten vandaag met een studie die de werking van reumamedicatie tegen COVID-19 in kaart brengt. In negen Belgische centra wordt bekeken of de medicatie erin slaagt om een overmatige ontstekingsreactie bij een infectie af te remmen en zo de longschade te beperken.

Vanaf vandaag wordt een soepel administratief en financieel kader ingevoerd voor de triagecentra voor Covid 19-patiënten. De zorgverleners in die centra kunnen zich zo voor de volle 100 procent focussen op de zorg voor patiënten.