Alles over Breslau

"Behalve aan geliefden ben ik enkel trouw geweest aan mijn roeping als kunstenaar en mijn plicht als intendant. Beginselvast in mijn ongebondenheid", zegt de hoofdpersoon in het boek van Tom Lanoye. Bestaat ongebon-denheid in oorlogstijd? En daarbuiten?