Alles over biomarker

Wat al geruime tijd vermoed werd is nu ook wetenschappelijk bevestigd. Onderzoek van gynaecoloog en menopauze-expert prof. Herman Depypere (UZ Gent) en neuroloog en alzheimerexpert prof. Harald Hampel (Universiteit van Sorbonne) toont aan dat bij vrouwen die drager zijn van een specifieke biomarker en die gedurende zes maanden een hormoontherapie ondergingen, de kans op de hersenziekte snel verkleint.