Alles over BeHRA

Net als andere specialisten vrezen ook de cardiologen voor een golf van hartproblemen, omdat er vanwege de coronapandemie heel wat minder wordt gescreend. Ter gelegenheid van de Week van het Hartritme biedt de Belgian Heart Rhythm Association (BeHRA)10.000 gratis downloads van de FibriCheck monitoring-app aan.

Naar aanleiding van de Week van het Hartritme wil de Belgian Heart Rhythm Association (BeHRA) de aandacht van patiënten met voorkamerfibrillatie vestigen op het feit dat aspirine in de grootste meerderheid van de gevallen niet volstaat om een beroerte correct te voorkomen en beter vervangen wordt door een echte bloedverdunner.