Akkoord of niet?

Akkoord of niet?

Het zomerakkoord blijkt enige 'flou artistique' te vertonen. Momenteel staat vooral de maatregel rond de pensioenberekening van langdurig werklozen en bruggepensioneerden in het middelpunt.

Pensioenminister Bacquelaine hakt retroactief in de pensioengelijkstelling voor landingsbanen

Pensioenminister Bacquelaine hakt retroactief in de pensioengelijkstelling voor landingsbanen

Wie 35 gewerkt heeft, kan op zijn vijvenvijftigste in een landingsbaan. En zo viervijfden of halftijds gaan werken. Met een KB van 17 januari 2017 beslist minister Bacquelaine om de gelijkstelling tussen 55 en 60 jaar nog slechts te berekenen op basis van een minimumrecht (1.950 bruto euro per maand). De vakbonden dreigen met Raad van State.

Pensioenen: voordelige overgangsperiode voor afkopen studiejaren

Pensioenen: voordelige overgangsperiode voor afkopen studiejaren

Er komt vanaf maart 2017 een erg interessante overgangsperiode van drie jaar voor het afkopen van de studiejaren, met het oog op een hoger pensioen. Iedereen, ook vijftigplussers die hun pensioen naderen, zullen in de regeling kunnen stappen.

Pensioen omhoog door afkopen studiejaren

Pensioen omhoog door afkopen studiejaren

Vanaf Nieuwjaar kan iedereen zijn pensioen opkrikken door studiejaren bij te kopen. Werknemers konden dat vroeger al, maar enkel de eerste tien jaar na het afstuderen. Minister van Pensioenen Bacquelaine (MR) stelt nu voor dat ze dat tot het einde van hun loopbaan kunnen doen, zo schrijft Het Nieuwsblad.

Een aanvullend pensioen voortaan mogelijk voor de zelfstandigen

Een aanvullend pensioen voortaan mogelijk voor de zelfstandigen

Op voorstel van de Ministers Bacquelaine en Borsus, heeft de Ministerraad het voorontwerp van wet goedgekeurd dat de mogelijkheid biedt aan de zelfstandigen - fysieke personen, meewerkende echtgenoten en meewerkende zelfstandigen om een aanvullend pensioen op te bouwen.