Alles over armoederisico

De Studiecommissie voor de Vergrijzing gaat er in zijn verslag 2019 van uit dat de budgettaire kost van de vergrijzing tussen 2018 en 2070 een half procentpunt hoger ligt dan in 2018 geschat. Daarnaast daalt het armoederisico van gepensioneerden. Zo bleek bij de voorstelling van het verslag van de Vergrijzingscommissie.