Alles over Antwerpen

"Behalve aan geliefden ben ik enkel trouw geweest aan mijn roeping als kunstenaar en mijn plicht als intendant. Beginselvast in mijn ongebondenheid", zegt de hoofdpersoon in het boek van Tom Lanoye. Bestaat ongebon-denheid in oorlogstijd? En daarbuiten?

Van 16 tot 22 september viert heel Europa de Week van de Mobiliteit. Autovrije zondagen, Strapdagen, Telewerkdagen en Car Free Workdays moeten ons bewust maken dat er een alternatief bestaat voor de auto. Mobiliteitsexpert Kris Peeters probeert ons daar al meer dan 25 jaar van te overtuigen.