Alles over antibiotica

Patiënten kunnen vanaf 1 juli hun chemotherapie of langdurige antibioticabehandeling thuis intraveneus toegediend krijgen. Dat laat het kabinet van minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke weten. "Dit is een belangrijke stap in de cultuurverandering die we in de gezondheidszorg willen doorvoeren", zegt Sandrine Daoud, woordvoerster van de minister.

Twee jaar na corona nemen we weer evenveel antibiotica als vóór de pandemie, ondanks alle campagnes om dat verbruik ­terug te dringen. Dat blijkt uit cijfers van de Onafhankelijke Ziekenfondsen.

Op 18 november start de wereldwijde Week voor het goed gebruik van antibiotica. Daarom lanceren de FOD Volksgezondheid en haar partners een nieuwe sensibiliseringscampagne om burgers en gezondheidswerkers te laten 'praten over antibiotica'.

Nieuw onderzoek aan de VU Amsterdam heeft geleid tot een innovatieve manier om nieuwe antibiotica te identificeren om zo resistentie te omzeilen. Met deze methode is microbioloog Maurice Steenhuis erin geslaagd om drie chemische stoffen te vinden die mogelijk kunnen worden ontwikkeld tot een nieuwe klasse antibiotica.

Het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (RIZIV) geeft alle actieve huisartsen opnieuw individueel zicht op hun voorschrijfgedrag om de kwaliteit van de zorg aan hun patiënten te verbeteren. De feedback bevat gegevens over het voorschrijven van bepaalde geneesmiddelen, klinische biologie, medische beeldvorming en pre-operatieve onderzoeken.

Tussen 2000 en 2015 is het wereldwijde antibioticagebruik bij mensen met maar liefst 39 procent toegenomen. Dat blijkt uit een grote internationale studie. "We stevenen af op een ramp, en België doet het echt niet goed. Campagnes alleen volstaan niet", zegt wetenschapper Herman Goossens (UAntwerpen), die meewerkte aan de studie.