Alles over Animal Rights

In de huidige samenleving klinken de protesten tegen dierproeven steeds luider. Vanuit de proefdiersector wordt slechts gereageerd met dooddoeners. Onderzoekers juichen alternatieven toe voor andermans dierproeven, maar beweren steevast dat de alternatieven tekort schieten voor hun eigen studiedoel. Elk voorstel om het gebruik van proefdieren wettelijk in te perken wordt afgeweerd.