Alles over Alzheimer

Om de ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen voor de ziekte van Alzheimer te vereenvoudigen gaan VUB, ULB, UZ Brussel en de Brusselse start-up Digita.AI de ziekte in een heel vroeg stadium opsporen. Ze gaan daarvoor een nieuwe speciale magnetische OPM-scanner (Optically Pumped Magnetometers) gebruiken, die de werking van de hersenen veel gedetailleerder in beeld kan brengen dan de gangbare hersenscanners.

Een nieuw medicijn remt de ziekte van Alzheimer aanzienlijk af. Dat wijzen de resultaten van een grootschalige klinische proef uit, zo maakten de ontwikkelaars bekend. Het gaat om de farmabedrijven Eisai (Japan) en Biogen (VS).

Wat al geruime tijd vermoed werd is nu ook wetenschappelijk bevestigd. Onderzoek van gynaecoloog en menopauze-expert prof. Herman Depypere (UZ Gent) en neuroloog en alzheimerexpert prof. Harald Hampel (Universiteit van Sorbonne) toont aan dat bij vrouwen die drager zijn van een specifieke biomarker en die gedurende zes maanden een hormoontherapie ondergingen, de kans op de hersenziekte snel verkleint.

In de nabije toekomst wordt het wellicht mogelijk om de eiwitten die verantwoordelijk zijn voor de ziekte van Alzheimer al in een vroeg stadium te detecteren door middel van een bloedanalyse.

Op 21 september wordt er wereldwijd aandacht gevraagd voor de ziekte van Alzheimer, de meest voorkomende oorzaak van dementie. Dit jaar werd voor het eerst in bijna twintig jaar een nieuw geneesmiddel goedgekeurd, maar of het patiënten ook echt zal helpen, daar zijn experts het niet over eens. VIB haalt in oktober heel wat internationale toppers uit het veld naar Leuven voor een wetenschappelijk congres.

Na tal van tegenslagen kwam er deze week hoopgevend nieuws over de zoektocht naar een medicijn tegen de ziekte van Alzheimer. De Amerikaanse geneesmiddelenautoriteit FDA zette voor het eerst in jaren nog eens het licht op groen voor een nieuw middel tegen de hersenziekte. Wat betekent dit nieuws voor mensen met alzheimerdementie?

Een onderzoeksteam onder leiding van Bart De Strooper en Mark Fiers van het VIB-KU Leuven Centrum voor Hersenonderzoek in Leuven gebruikte baanbrekende technologieën om in ongezien detail te onderzoeken wat er gebeurt in hersencellen in de directe omgeving van de plaques die ontstaan bij alzheimerpatiënten.

Is er voor het eerst in 15 jaar een nieuw geneesmiddel tegen alzheimer op komst? Al honderden pillen faalden, maar nu lijkt er eindelijk een antilichaam gevonden dat effect heeft.

Doen we er beter aan naar het museum te gaan dan naar het ziekenhuis? In Montreal schrijven artsen in het raam van een proefproject voortaan cultuur voor aan patiënten met een depressie, de ziekte van Alzheimer of diabetes. Heeft kunst echt zo'n heilzame invloed op je gezondheid?

Dementie hoort niet bij het ouder worden, en toch geloven 2 op de 3 mensen dat dit wel zo is. Zelfs 62 % van de zorgverleners is daarvan overtuigd! Bovendien voelt de helft van alle mensen die leven met een vorm van dementie zich genegeerd door de hulpverlening. Dat blijkt uit de grootste studie die ooit is gehouden naar onze houding tegenover dementie.

Aan je genen kan je vooralsnog niet sleutelen. Maar kan je via voeding en beweging iets ondernemen om je hersenen tegen dementie te beschermen? Nieuwe onderzoeken geven alvast aan dat voeding preventief kan werken.

Auteur en columnist Marnix Peeters schreef een boekje over de dood van zijn moeder, die aan alzheimer leed. In Zo donker buiten beschrijft hij de laatste maanden van haar leven en graaft hij in het verleden, op zoek naar hoe ze was voor de ziekte zeven jaar eerder toesloeg.

De Zwitserse farmagroep Roche maakt een einde aan twee klinische trials waarin een behandeling van de ziekte van Alzheimer in een vroeg stadium werd onderzocht, na tegenvallende onderzoeksresultaten. Het is de zoveelste tegenvaller in het onderzoek naar de ziekte.