Alles over 65-plus

De huidige generatie 65-plussers houdt van een stevige slok. Ruim 8 op de 10 gebruikte het afgelopen jaar alcohol en meer dan een kwart borrelt meer dan de maximaal aanbevolen hoeveelheid per week. Vrouwen benen mannen bij qua alcoholgebruik maar hun motieven zijn wel verschillend, zo stelde klinisch psychologe Yannic van Gils vast in haar doctoraatsonderzoek.

Je wil een woonlening sluiten. 'Sorry', zegt je bankier, 'door je leeftijd kan dat niet'. Mag dat? En kan je dan bij de overheid aankloppen?