Alles over ? 3000

Cashbetalingen zijn in haast alle gevallen beperkt tot maximum € 3.000. Ondernemingen en consumenten die zich niet houden aan deze beperking kunnen hoge boetes oplopen.