Successierechten worden betaald op het vermogen dat geërfd wordt. Wanneer een vermogen gedeeld wordt door verschillende eigenaars en één van de onverdeelde eigenaars koopt het deel van de andere(n) over, dan moet hij geen successierechten betalen, maar een veel lager delingsrecht. Momenteel bedraagt dit delingsrecht 1%, maar dit zou in Vlaanderen verhoogd worden naar 2%. Althans, dat was één van de maatregelen die werden voorgesteld om ervoor te zorgen dat de Vlaamse begroting in evenwicht zou zijn.

Dit delingsrecht wordt vaak aangeduid met de term 'echtscheidingstaks',of 'miserietaks' maar deze termen dekken slechts een deel van de gevallen waarin de taks van toepassing is.

Wanneer geldt een delingsrecht?

 • Als de partners uit elkaar gaan
  Als de partners uit elkaar gaan en één van hen koopt het huis over van de andere, dan moeten er geen koop- of registratierechten betaald worden (10% in Vlaanderen, 12,5% in Wallonië en Brussel), maar wel een veel goedkoper delingsrecht. Momenteel bedraagt dat in de 3 gewesten 1%.
 • Na een erfenis
  Erft u samen met uw broer(s) en/of zus(sen) het huis of een ander onroerend goed van uw ouders, dan zit u in een situatie van onverdeeldheid. Ook in dat geval is het mogelijk dat één van de erfgenamen het huis overkoopt van de anderen. Hij/zij moet dan evenzeer geen registratierechten betalen, maar een delingsrecht van momenteel 1%.
 • Ouders en kinderen treden uit onverdeeldheid
  Het is mogelijk dat ouders en kinderen samen een onroerend goed bezitten. Dat hoeft absoluut geen 50-50-verdeling te zijn. Zo is het mogelijk om bijvoorbeeld in een testament 99,5% van de woning naar de langstlevende te laten gaan in volle eigendom en 0,25% naar elk kind als er 2 kinderen zijn. Als één van de kinderen dan later de gezinswoning wil verwerven, moet hij/zij het delingsrecht betalen ipv 10% (Vlaanderen of 12,5% (Wallonië en Brussel) registratierechten, ook al bezit hij maar 0,25% van het onroerend goed.
  Let op, het gaat hier om de situatie waarbij de kinderen mede-eigenaar zijn, al is het maar een klein stukje.
 • Omzetting vruchtgebruik
  Er is geen onverdeeldheid tussen een naakte eigenaar en een vruchtgebruiker. Toch heeft de wetgever het verdelingsrecht van - voorlopig - 1 % ook uitgebreid tot het geval van de omzetting van vruchtgebruik.

Op welk bedrag wordt het delingsrecht betaald?

Het delingsrecht wordt betaald op de totale waarde van het goed. Bij scheidende koppels betaalt degene die het huis overkoopt dus een delingsrecht op de totale geschatte waarde (dus ook op zijn eigen stuk) en niet enkel op het deel van de andere partner.

Verdubbelen? Schrappen? Of zo laten?

Tijdens de begrotingscontrole in februari leek er een consensus te bestaan over de beslissing om in Vlaanderen het delingsrecht te verdubbelen naar 2%. Intussen is daar heel wat reactie op gekomen. Vooral dan als het gaat over een delingsrecht bij een scheiding. Een scheiding is sowieso al een dure aangelegenheid en daar nog eens een extra belasting aan toevoegen is niet gezinsvriendelijk.
Er gaan zelfs stemmen op om het delingsrecht helemaal af te schaffen. Anderzijds zal er dan wel een andere maatregel genomen moeten worden om de begroting in evenwicht te houden. En veel keuze is er niet: dat wordt of een nieuwe belasting of een nieuwe besparing....

Uit onverdeeldheid

Maar ook de politieke partijen raakten uit 'onverdeeldheid' , al kwamen ze tot een ingewikkelde oplossing. De taks wordt opgetrokken tot 2,5%, maar er zijn sociale correcties: een vrijstelling van ? 50.000, verhoogd met ? 20.000 per kind dat recht heeft op kinderbijslag. Er zijn o.i. wel nog onduidelijkheden: zal de 2,5% (min de vrijstellingen) op het volledige bedrag van de geschatte waarde moeten betaald worden (zoals nu het geval is bij uit onverdeeldheid treden? Wat bij een erfenis? Zullen dezelfde principes en vrijstellingen toegepast worden als bij een echtscheiding?
Meer uitgebreide info zodra de materie in wetteksten gegoten is.

Wordt vervolgd...

Successierechten worden betaald op het vermogen dat geërfd wordt. Wanneer een vermogen gedeeld wordt door verschillende eigenaars en één van de onverdeelde eigenaars koopt het deel van de andere(n) over, dan moet hij geen successierechten betalen, maar een veel lager delingsrecht. Momenteel bedraagt dit delingsrecht 1%, maar dit zou in Vlaanderen verhoogd worden naar 2%. Althans, dat was één van de maatregelen die werden voorgesteld om ervoor te zorgen dat de Vlaamse begroting in evenwicht zou zijn. Dit delingsrecht wordt vaak aangeduid met de term 'echtscheidingstaks',of 'miserietaks' maar deze termen dekken slechts een deel van de gevallen waarin de taks van toepassing is. Het delingsrecht wordt betaald op de totale waarde van het goed. Bij scheidende koppels betaalt degene die het huis overkoopt dus een delingsrecht op de totale geschatte waarde (dus ook op zijn eigen stuk) en niet enkel op het deel van de andere partner. Tijdens de begrotingscontrole in februari leek er een consensus te bestaan over de beslissing om in Vlaanderen het delingsrecht te verdubbelen naar 2%. Intussen is daar heel wat reactie op gekomen. Vooral dan als het gaat over een delingsrecht bij een scheiding. Een scheiding is sowieso al een dure aangelegenheid en daar nog eens een extra belasting aan toevoegen is niet gezinsvriendelijk. Er gaan zelfs stemmen op om het delingsrecht helemaal af te schaffen. Anderzijds zal er dan wel een andere maatregel genomen moeten worden om de begroting in evenwicht te houden. En veel keuze is er niet: dat wordt of een nieuwe belasting of een nieuwe besparing.... Maar ook de politieke partijen raakten uit 'onverdeeldheid' , al kwamen ze tot een ingewikkelde oplossing. De taks wordt opgetrokken tot 2,5%, maar er zijn sociale correcties: een vrijstelling van ? 50.000, verhoogd met ? 20.000 per kind dat recht heeft op kinderbijslag. Er zijn o.i. wel nog onduidelijkheden: zal de 2,5% (min de vrijstellingen) op het volledige bedrag van de geschatte waarde moeten betaald worden (zoals nu het geval is bij uit onverdeeldheid treden? Wat bij een erfenis? Zullen dezelfde principes en vrijstellingen toegepast worden als bij een echtscheiding?Meer uitgebreide info zodra de materie in wetteksten gegoten is. Wordt vervolgd...