1 - De Belgische notaris

Wil je roerende goederen - geld, aandelen, juwelen, enz. - schenken aan bv. je kinderen, dan kan je daarvoor naar een Belgische notaris stappen. De schenker betaalt het ereloon van de notaris (+/- 1.600 euro), de begunstigden betalen 3% schenkbelasting (3,3% in Wallonië), en alles is geregeld. De notaris erbij betrekken is echter geen verplichting. Er bestaan ook goedkopere alternatieven, zoals de handgift, bankgift en factuurgift of een Nederlandse notaris. Die hebben het nadeel dat de schenker nog drie jaar (in de toekomst 4 jaar in Vlaanderen) moet leven, zo niet moet de begiftigde van de schenking erfbelasting betalen. Maar behalve bij een plots overlijden, kan je dat risico opvangen door de bewijsdocumenten of de Nederlandse schenkingsakte snel te registreren als de schenker ernstig ziek wordt.
...