Ook de wetgever had oog voor de bekommernis van veel ouders om schenkingen binnen de familie te houden. Daarom bepaalt de wet dat geschonken goederen in principe tot het eigen vermogen van de begunstigde behoren. Schenk je bijvoorbeeld ? 20.000 aan je dochter, dan blijft deze som van haar en valt ze niet in de gemeenschap. Bij een echtscheiding blijven de 'eigen goederen' eigendom van jouw kind.
...