Zowel bij daghospitalisatie als bij een langere ziekenhuisopname meldt u zich bij de inschrijfbalie aan en moet u een opnameverklaring invullen. Dat gebeurt in tweevoud: een exemplaar voor uzelf en één voor het ziekenhuis.

Het formulier is belangrijk, want als u de verkeerde keuzes aanduidt, kan dat financiële gevolgen hebben. Het type kamer dat u kiest en het statuut van uw arts (is hij geconventioneerd of niet ? zie verder) bepalen immers in grote mate uw uiteindelijke factuur. En door het formulier te ondertekenen verbindt u er zich toe de kosten en erelonen die uit uw keuze voortvloeien te betalen.

Wat moet er in het opnameformulier staan?

De inhoud van de opnameverklaring ligt wettelijk vast, ziekenhuizen mogen er niets aan toevoegen. Het bevat:

  • financiële informatie over de kamersupplementen, de ereloonsupplementen, het voorschot en uw persoonlijk aandeel in de verblijfskosten
  • keuzevakjes waarop u aanduidt welk kamertype u kiest en of u wilt verzorgd worden tegen verbintenistarief. Dit betekent concreet dat u geen ereloonsupplementen wilt betalen en behandeld wilt worden door artsen die de officiële tarieven respecteren.

Samen met de opnameverklaring krijgt u een prijslijst van courante producten en diensten (extra maaltijden voor uw bezoek, telefoontarieven,...).

Begeleidt u als ouder een kind dat moet worden opgenomen, dan moet u een bijkomende opnameverklaring tekenen.

Hoe beïnvloedt de arts die u kiest de prijs van uw opname?

Een geconventioneerde arts is een dokter die het algemeen akkoord over de tarieven in de zorgverlening heeft aanvaard en die zijn patiënten dus niet meer aanrekent dan het officiële bedrag. Op 1 februari 2013 ging het nieuwe akkoord tussen artsen en ziekenfondsen in. Het geldt tot eind 2014 en biedt de patiënt tariefzekerheid. Een arts die niet toetreedt tot het akkoord ? en dus niet geconventioneerd is ? mag ereloonsupplementen aanrekenen. Die worden niet terugbetaald door de ziekteverzekering en zijn dus volledig voor uw rekening, tenzij u een hospitalisatieverzekering hebt.

Sommige artsen zijn deels geconventioneerd, bijv. wel voor de raadplegingen en prestaties in het ziekenhuis, maar niet voor hun privéprak- tijk. Elke arts moet zijn patiënten meedelen of hij al dan niet geconventioneerd is, bij voorkeur via een bericht in de wachtkamer. U kunt het ziekenhuis ook een lijst vragen met geconventioneerde artsen. Let dus op welk vakje u aankruist op uw opnameformulier.

WEETJE Als u kiest voor een niet-geconventioneerde chirurg, gelden de vrije tarieven niet enkel voor de arts die u opereert, maar ook voor alle andere artsen en paramedici die assisteren of u tijdens uw ziekenhuisopname behandelen.

Vermeldt het opnameformulier of een arts geconventioneerd is?

Het opnameformulier vermeldt niet welke artsen geconventioneerd zijn en welke niet. Het formulier vermeldt wel het maximale percentage aan ereloonsupplementen dat u kan worden aangerekend. Als er bijvoorbeeld staat dat het ziekenhuis een ereloonsupplement van 200% mag aanrekenen, dan wil dit zeggen dat u maximaal het dubbele van het Riziv-tarief zult betalen. U kunt dit dus controleren op uw factuur. De tarieven kunt u opvragen bij uw ziekenfonds.

LET OP! De supplementen kunnen verschillen van ziekenhuis tot ziekenhuis. Er staat geen wettelijk maximum op de ereloonsupplementen.

Hoe beïnvloedt uw kamerkeuze de prijs?

De verpleegdagprijs is een forfaitair bedrag dat de kosten dekt van uw verblijf en uw verzorging in het ziekenhuis, met uitzondering van geneesmiddelen, technische verstrekkingen en het honorarium van uw arts.

Kiest u voor een eenpersoonskamer, dan mogen er kamer- en ereloonsupplementen worden aangerekend. Bij een eenpersoonskamer ver- valt het tarievenakkoord en mogen al- le artsen ereloonsupplementen vragen! Als u kiest voor een twee- of meerpersoonskamer kan dat niet.

LET OP! In volgende gevallen mag u geen kamersupplement worden aangerekend, ook al verblijft u in een eenpersoonskamer:

  • om gezondheidsredenen
  • omdat de technische voorwaarden van een onderzoek, behandeling of toezicht dit vereisen
  • omdat er geen tweepersoonskamers of gemeenschappelijke kamer beschikbaar is
  • bij opname op de dienst intensieve zorg of de spoed
  • als u als begeleidende ouder met uw kind in het ziekenhuis verblijft.

Wanneer uw arts eist dat u om medische redenen een eenpersoonskamer nodig hebt, teken dan geen opnameformulier waardoor u er zich toe verbindt supplementen te betalen.

Wat als u kiest voor een niet-geconventioneerde arts in een twee- of meerpersoonskamer?

NIEUW Sinds 1 januari 2013 mag een niet-geconventioneerde arts geen ereloonsupplementen meer aanrekenen als u in een twee- of meerpersoonskamer verblijft. Tot voor die datum kon dat wel, behalve voor personen met een omniostatuut. Dit zijn mensen die omwille van een laag gezinsinkomen (het inkomen van alle personen die op 1 januari op hetzelfde adres gedomicilieerd zijn) recht hebben op een hogere terugbetaling van hun ziektekosten.

LET OP! Krijgt u bijvoorbeeld in april 2013 een factuur voor een opname die dateert van voor 1 januari 2013, dan is het dus mogelijk dat de arts supplementen aanrekent, ook al verbleef u in een twee- of meerpersoonskamer.

Wat als u opgenomen wordt via de spoed en niet bij bewustzijn bent?

Als u opgenomen wordt op de spoedafdeling en u kunt zelf geen opnameverklaring invullen en ondertekenen, dan zal uw wettelijke vertegenwoordiger dat doen. Misschien hebt u zelf zo?n vertegenwoordiger aangeduid. Is dat niet het geval, dan bepaalt de wet de volgorde: eerst uw echtgeno(o)t(e) of samenwonende partner, bij afwezigheid uw meerderjarig kind, uw ouder, uw meerderjarige broer of zus. Bij afwezigheid zal de zorgverlener een beslissing nemen. Zodra u opnieuw in staat bent om uw keuze te maken, kunt u een nieuwe opnameverklaring ondertekenen als u een andere keuze wenst.

Mag het ziekenhuis een voorschot vragen?

Voor een daghospitalisatie mag het ziekenhuis geen voorschot vragen. Voor een langere opname mag het wel, maar tot een bepaald maximum. Na een verblijfsperiode van 7 dagen mag het ziekenhuis trouwens een nieuw voorschot vragen. Wanneer u dringend moet worden opgenomen kan het ziekenhuis uw opname niet weigeren als u het voorschot niet kunt betalen. Bij een niet-dringende opname is een weigering wel mogelijk als u het voorschot niet betaalt.

TIP Vraag een ontvangstbewijs en controleer of het voorschot van uw eindfactuur werd afgetrokken.

Mag een arts een voorschot vragen?

Er is een duidelijke wettelijke regeling voor het voorschot op de verblijfskosten maar niet voor voorschotten die artsen vragen op hun ereloon. Sommige artsen rekenen soms hoge voorschotten aan voor operaties.

TIP Als uw arts een voorschot vraagt, zorg dan dat u een betalingsbewijs hebt en betaal het voorschot niet aan de arts zelf maar aan de centrale inningsdienst van het ziekenhuis. Het ziekenhuis factureert alle kosten (dus ook het honorarium van de arts) via zo?n centrale inningsdienst.

Moet u melden dat u een hospitalisatie- verzekering hebt?

Neen, u hoeft dat niet te melden.

Zowel bij daghospitalisatie als bij een langere ziekenhuisopname meldt u zich bij de inschrijfbalie aan en moet u een opnameverklaring invullen. Dat gebeurt in tweevoud: een exemplaar voor uzelf en één voor het ziekenhuis.Het formulier is belangrijk, want als u de verkeerde keuzes aanduidt, kan dat financiële gevolgen hebben. Het type kamer dat u kiest en het statuut van uw arts (is hij geconventioneerd of niet ? zie verder) bepalen immers in grote mate uw uiteindelijke factuur. En door het formulier te ondertekenen verbindt u er zich toe de kosten en erelonen die uit uw keuze voortvloeien te betalen.De inhoud van de opnameverklaring ligt wettelijk vast, ziekenhuizen mogen er niets aan toevoegen. Het bevat:Samen met de opnameverklaring krijgt u een prijslijst van courante producten en diensten (extra maaltijden voor uw bezoek, telefoontarieven,...).Begeleidt u als ouder een kind dat moet worden opgenomen, dan moet u een bijkomende opnameverklaring tekenen.Een geconventioneerde arts is een dokter die het algemeen akkoord over de tarieven in de zorgverlening heeft aanvaard en die zijn patiënten dus niet meer aanrekent dan het officiële bedrag. Op 1 februari 2013 ging het nieuwe akkoord tussen artsen en ziekenfondsen in. Het geldt tot eind 2014 en biedt de patiënt tariefzekerheid. Een arts die niet toetreedt tot het akkoord ? en dus niet geconventioneerd is ? mag ereloonsupplementen aanrekenen. Die worden niet terugbetaald door de ziekteverzekering en zijn dus volledig voor uw rekening, tenzij u een hospitalisatieverzekering hebt.Sommige artsen zijn deels geconventioneerd, bijv. wel voor de raadplegingen en prestaties in het ziekenhuis, maar niet voor hun privéprak- tijk. Elke arts moet zijn patiënten meedelen of hij al dan niet geconventioneerd is, bij voorkeur via een bericht in de wachtkamer. U kunt het ziekenhuis ook een lijst vragen met geconventioneerde artsen. Let dus op welk vakje u aankruist op uw opnameformulier.WEETJE Als u kiest voor een niet-geconventioneerde chirurg, gelden de vrije tarieven niet enkel voor de arts die u opereert, maar ook voor alle andere artsen en paramedici die assisteren of u tijdens uw ziekenhuisopname behandelen. Het opnameformulier vermeldt niet welke artsen geconventioneerd zijn en welke niet. Het formulier vermeldt wel het maximale percentage aan ereloonsupplementen dat u kan worden aangerekend. Als er bijvoorbeeld staat dat het ziekenhuis een ereloonsupplement van 200% mag aanrekenen, dan wil dit zeggen dat u maximaal het dubbele van het Riziv-tarief zult betalen. U kunt dit dus controleren op uw factuur. De tarieven kunt u opvragen bij uw ziekenfonds.LET OP! De supplementen kunnen verschillen van ziekenhuis tot ziekenhuis. Er staat geen wettelijk maximum op de ereloonsupplementen.De verpleegdagprijs is een forfaitair bedrag dat de kosten dekt van uw verblijf en uw verzorging in het ziekenhuis, met uitzondering van geneesmiddelen, technische verstrekkingen en het honorarium van uw arts.Kiest u voor een eenpersoonskamer, dan mogen er kamer- en ereloonsupplementen worden aangerekend. Bij een eenpersoonskamer ver- valt het tarievenakkoord en mogen al- le artsen ereloonsupplementen vragen! Als u kiest voor een twee- of meerpersoonskamer kan dat niet.LET OP! In volgende gevallen mag u geen kamersupplement worden aangerekend, ook al verblijft u in een eenpersoonskamer:Wanneer uw arts eist dat u om medische redenen een eenpersoonskamer nodig hebt, teken dan geen opnameformulier waardoor u er zich toe verbindt supplementen te betalen.NIEUW Sinds 1 januari 2013 mag een niet-geconventioneerde arts geen ereloonsupplementen meer aanrekenen als u in een twee- of meerpersoonskamer verblijft. Tot voor die datum kon dat wel, behalve voor personen met een omniostatuut. Dit zijn mensen die omwille van een laag gezinsinkomen (het inkomen van alle personen die op 1 januari op hetzelfde adres gedomicilieerd zijn) recht hebben op een hogere terugbetaling van hun ziektekosten.LET OP! Krijgt u bijvoorbeeld in april 2013 een factuur voor een opname die dateert van voor 1 januari 2013, dan is het dus mogelijk dat de arts supplementen aanrekent, ook al verbleef u in een twee- of meerpersoonskamer. Als u opgenomen wordt op de spoedafdeling en u kunt zelf geen opnameverklaring invullen en ondertekenen, dan zal uw wettelijke vertegenwoordiger dat doen. Misschien hebt u zelf zo?n vertegenwoordiger aangeduid. Is dat niet het geval, dan bepaalt de wet de volgorde: eerst uw echtgeno(o)t(e) of samenwonende partner, bij afwezigheid uw meerderjarig kind, uw ouder, uw meerderjarige broer of zus. Bij afwezigheid zal de zorgverlener een beslissing nemen. Zodra u opnieuw in staat bent om uw keuze te maken, kunt u een nieuwe opnameverklaring ondertekenen als u een andere keuze wenst.Voor een daghospitalisatie mag het ziekenhuis geen voorschot vragen. Voor een langere opname mag het wel, maar tot een bepaald maximum. Na een verblijfsperiode van 7 dagen mag het ziekenhuis trouwens een nieuw voorschot vragen. Wanneer u dringend moet worden opgenomen kan het ziekenhuis uw opname niet weigeren als u het voorschot niet kunt betalen. Bij een niet-dringende opname is een weigering wel mogelijk als u het voorschot niet betaalt.TIP Vraag een ontvangstbewijs en controleer of het voorschot van uw eindfactuur werd afgetrokken.Er is een duidelijke wettelijke regeling voor het voorschot op de verblijfskosten maar niet voor voorschotten die artsen vragen op hun ereloon. Sommige artsen rekenen soms hoge voorschotten aan voor operaties.TIP Als uw arts een voorschot vraagt, zorg dan dat u een betalingsbewijs hebt en betaal het voorschot niet aan de arts zelf maar aan de centrale inningsdienst van het ziekenhuis. Het ziekenhuis factureert alle kosten (dus ook het honorarium van de arts) via zo?n centrale inningsdienst.Neen, u hoeft dat niet te melden.