Voor veel zieke werknemers is een werkhervatting aangepast aan hun gezondheidstoestand de ideale weg naar het hernemen van de oude beroepsactiviteit. Om dit mogelijk te maken is een vlotte samenwerking tussen de werknemer, zijn werkgever en de adviserend geneesheer van het ziekenfonds onontbeerlijk. Maar het begeleiden van zieke werknemers naar aangepast werk is administratief niet altijd gemakkelijk. Daarom voorziet de Dienst voor uitkeringen van het RIZIV in een handleiding voor de werkgevers.

Werkgevers: een sleutelrol

Het is belangrijk dat waar mogelijk de werkgever samen met zijn werknemer de mogelijkheden van een aangepaste werkhervatting onderzoekt. Door progressieve hertewerkstelling, waarbij de duur van de activiteit en het werkvolume worden aangepast op basis van de aanbevelingen van de adviserend geneesheer, wordt de kans op een voltijdse hertewerkstelling aanzienlijk groter.

Een brochure om de werkgever te begeleiden

In de brochure komen aan bod:

  • Voorwaarden en formaliteiten voor de werknemer
  • Cumulatie van beroepsinkomsten met een uitkering wegens arbeidsongeschiktheid
  • De aangifte van de beroepsinkomsten door de werkgever

De brochure kan worden gedownload op de website van het RIZIV

Voor veel zieke werknemers is een werkhervatting aangepast aan hun gezondheidstoestand de ideale weg naar het hernemen van de oude beroepsactiviteit. Om dit mogelijk te maken is een vlotte samenwerking tussen de werknemer, zijn werkgever en de adviserend geneesheer van het ziekenfonds onontbeerlijk. Maar het begeleiden van zieke werknemers naar aangepast werk is administratief niet altijd gemakkelijk. Daarom voorziet de Dienst voor uitkeringen van het RIZIV in een handleiding voor de werkgevers.Het is belangrijk dat waar mogelijk de werkgever samen met zijn werknemer de mogelijkheden van een aangepaste werkhervatting onderzoekt. Door progressieve hertewerkstelling, waarbij de duur van de activiteit en het werkvolume worden aangepast op basis van de aanbevelingen van de adviserend geneesheer, wordt de kans op een voltijdse hertewerkstelling aanzienlijk groter.In de brochure komen aan bod:De brochure kan worden gedownload op de website van het RIZIV