Concreet gaat het om een uitkering van 85,77 euro per dag gedurende een onderbreking van maximaal tien dagen in geval van overlijden van de echtgenoot of de samenwonende partner van de zelfstandige, van een kind of van een kind dat voor lange duur in een gezin werd geplaatst van de zelfstandige, zijn echtgenoot of samenwonende partner. Uiterlijk aan het einde van de kalendermaand die volgt op de maand van de onderbreking zal het sociale verzekeringsfonds de uitkering uitbetalen.

Minister Clarinval onderstreept dat "het van essentieel belang is zelfstandigen in hun rouwproces te steunen en het verlies aan financieel inkomen te compenseren voor zij die met het overlijden van een dierbare worden geconfronteerd. Deze nieuwe maatregel betekent een aanzienlijke verbetering van het sociaal statuut van zelfstandigen."

Concreet gaat het om een uitkering van 85,77 euro per dag gedurende een onderbreking van maximaal tien dagen in geval van overlijden van de echtgenoot of de samenwonende partner van de zelfstandige, van een kind of van een kind dat voor lange duur in een gezin werd geplaatst van de zelfstandige, zijn echtgenoot of samenwonende partner. Uiterlijk aan het einde van de kalendermaand die volgt op de maand van de onderbreking zal het sociale verzekeringsfonds de uitkering uitbetalen. Minister Clarinval onderstreept dat "het van essentieel belang is zelfstandigen in hun rouwproces te steunen en het verlies aan financieel inkomen te compenseren voor zij die met het overlijden van een dierbare worden geconfronteerd. Deze nieuwe maatregel betekent een aanzienlijke verbetering van het sociaal statuut van zelfstandigen."