Begint u als zelfstandige, dan betaalt u voorlopige sociale bijdragen tot het einde van het derde volledige kalenderjaar. Dit omdat uw sociale verzekeringskas nog niet op de hoogte is van uw werkelijke inkomen. De bijdragen worden berekend op een forfaitair inkomen van ? 12.597,43 per jaar, maar niets belet u om op vrijwillige basis het bedrag van uw bijdragen aan te passen, zodanig dat ze meer aansluiten bij wat u werkelijk verdient. Op die manier zal de regularisatie achteraf minder zwaar zijn.

Definitieve bijdragen

Om uw definitieve bijdragen te berekenen wacht uw sociale verzekeringskas tot de fiscus officieel het bedrag van uw inkomen doorgeeft. Wanneer uw definitieve bijdragen berekend zijn, moet u nog het verschil tussen de definitieve en de voorlopige bijdragen betalen. Vanaf dan zijn uw bijdragen 'geregulariseerd'.

Vanaf het vierde jaar betaalt u geen voorlopige bijdragen meer, maar worden uw bijdragen berekend op het inkomen van 3 jaar terug. Uw sociale bijdragen voor 2012 worden dus berekend op uw inkomen van 2009.

Pensioenrechten

Totnogtoe is het zo dat de pensioenrechten voor een bepaald jaar maar verworven zijn als het totale bedrag van de sociale bijdragen betaald is, met inbegrip van de bijkomende bijdragen als gevolg van een regularisatie.

Probleem: wanneer uw sociale bijdragen voor een bepaald jaar ondergewaardeerd werden en er een laattijdige correctie (na de officiële verjaringstermijn van 5 jaar) gebeurde door de sociale verzekeringskas, het RSVZ (Rijksinstituut Sociale Verzekering der Zelfstandigen) , of de fiscale administratie, dan verloor de zelfstandige een volledig jaar in de berekening van het pensioen. Anders gezegd: de bijdragen die u gestort had (en die weliswaar onvoldoende waren) zijn 'verloren' en leveren geen pensioenrechten op.

Nieuw

Op 22 juni keurde de ministerraad een voorstel van minister van KMO's en zelfstandigen, Laruelle, goed, waardoor zelfstandigen hun pensioenrechten zullen behouden bij een fout van de administratie. Uw pensioenrechten blijven verworven op basis van de oorspronkelijk betaalde bijdragen.

Deze maatregel is van toepassing op alle zelfstandigen die hun pensioen nog niet hebben opgenomen, alsook op alle regularisaties die tot stand zullen komen na het van kracht worden van het koninklijk besluit in juli.

Begint u als zelfstandige, dan betaalt u voorlopige sociale bijdragen tot het einde van het derde volledige kalenderjaar. Dit omdat uw sociale verzekeringskas nog niet op de hoogte is van uw werkelijke inkomen. De bijdragen worden berekend op een forfaitair inkomen van ? 12.597,43 per jaar, maar niets belet u om op vrijwillige basis het bedrag van uw bijdragen aan te passen, zodanig dat ze meer aansluiten bij wat u werkelijk verdient. Op die manier zal de regularisatie achteraf minder zwaar zijn. Om uw definitieve bijdragen te berekenen wacht uw sociale verzekeringskas tot de fiscus officieel het bedrag van uw inkomen doorgeeft. Wanneer uw definitieve bijdragen berekend zijn, moet u nog het verschil tussen de definitieve en de voorlopige bijdragen betalen. Vanaf dan zijn uw bijdragen 'geregulariseerd'. Vanaf het vierde jaar betaalt u geen voorlopige bijdragen meer, maar worden uw bijdragen berekend op het inkomen van 3 jaar terug. Uw sociale bijdragen voor 2012 worden dus berekend op uw inkomen van 2009.Totnogtoe is het zo dat de pensioenrechten voor een bepaald jaar maar verworven zijn als het totale bedrag van de sociale bijdragen betaald is, met inbegrip van de bijkomende bijdragen als gevolg van een regularisatie. Probleem: wanneer uw sociale bijdragen voor een bepaald jaar ondergewaardeerd werden en er een laattijdige correctie (na de officiële verjaringstermijn van 5 jaar) gebeurde door de sociale verzekeringskas, het RSVZ (Rijksinstituut Sociale Verzekering der Zelfstandigen) , of de fiscale administratie, dan verloor de zelfstandige een volledig jaar in de berekening van het pensioen. Anders gezegd: de bijdragen die u gestort had (en die weliswaar onvoldoende waren) zijn 'verloren' en leveren geen pensioenrechten op. Op 22 juni keurde de ministerraad een voorstel van minister van KMO's en zelfstandigen, Laruelle, goed, waardoor zelfstandigen hun pensioenrechten zullen behouden bij een fout van de administratie. Uw pensioenrechten blijven verworven op basis van de oorspronkelijk betaalde bijdragen. Deze maatregel is van toepassing op alle zelfstandigen die hun pensioen nog niet hebben opgenomen, alsook op alle regularisaties die tot stand zullen komen na het van kracht worden van het koninklijk besluit in juli.