Wie werkt als zelfstandige heeft per definitie geen werkgever die bovenop het loon extra's kan geven zoals een groepsverzekering om het pensioen aan te vullen, een hospitalisatieverzekering, enz. De zelfstandige moet zijn eigen inkomen en gemoedsrust verzekeren...

Verschillende instrumenten ter bescherming

- Er zijn verschillende instrumenten om uw gezondheid en de inkomsten uit uw zelfstandige activiteit te verzekeren. Via de betaling van de sociale bijdragen bent u verzekerd voor gezondheidszorgen. Sinds 1 januari 2008 maken ook de 'kleine risico's' (een doktersbezoek, tandarts, kiné,...) deel uit van de verplichte verzekering. Sindsdien geniet een zelfstandige dezelfde bescherming als een loontrekkende of ambtenaar. Bent u arbeidsongeschikt, dan ontvangt u een uitkering vanaf de tweede maand dat u niet kunt werken. Voor 2012 bedraagt de dagvergoeding voor de primaire arbeidsongeschiktheid (2e tot 12e maand) ? 51,41 voor een rechthebbende met gezinslast, ? 39,51 voor een alleenstaande en ? 32,08 voor een samenwonende. Daarnaast kunt u ook nog op indivduele basis een verzekering nemen (hospitalisatieverzekering, verzekering gewaarborgd inkomen,...).

- Gaan uw zaken slecht en u gaat failliet, dan kunt u in aanmerking komen voor de faillissementsverzekering, via welke u niet enkel een tijdelijke maandelijkse vergoeding ontvangt, maar ook uw rechten op het gebied van gezinsbijslag en gezondheidszorg behoudt. U vraagt de toepassing via uw sociale verzekeringskas. U moet de aanvraag indienen in het kwartaal dat volgt op het kwartaal waarin u failliet ging. Het bedrag van de maandelijkse vergoeding komt overeen met het minimale pensioen dat een zelfstandige ontvangt voor een volledige loopbaan van 45 jaar, nl. ? 1.027,28 voor een alleenstaande en ? 1.336,54 voor een gezin.

Let wel, u kunt de vergoeding maximaal 12 maanden krijgen en slechts één keer in uw loopbaan.

Nu ook voor overmacht

De ministerraad heeft het voorontwerp van wet van minister van middenstand, KMO's en Zelfstandigen, Sabine Laruelle, goedgekeurd. Hierin stelt zij voor om de bescherming van de zelfstandige uit te breiden tot gevallen van overmacht, zoals brand, een natuurramp, vernieling van de werkplaats of -materieel door derden, een beroepsallergie (een bakker die allergisch wordt aan bloem bijvoorbeeld),...

Vanaf 1 oktober 2012 zal de faillissementsverzekering als volgt worden aangepast:

- Er zal een betere communicatie komen via de sociale verzekeringskassen en de handelsrechtbanken

- De termijn om een aanvraag voor de verzekering in te dienen wordt verlengd met 3 maanden. Zo kan een zelfstandige voortaan een aanvraag indienen tot het eind van het tweede kwartaal dat volgt op het faillissement.

- Voortaan zal de zelfstandige meer dan één keer beroep kunnen doen op de faillissementsverzekering, maar in totaal niet meer dan 12 maanden

- De faillissementsverzekering zal uitgebreid worden tot gevallen van overmacht die het de zelfstandige onmogelijk maken om zijn activiteit verder uit te voeren (zie hoger).

Wie werkt als zelfstandige heeft per definitie geen werkgever die bovenop het loon extra's kan geven zoals een groepsverzekering om het pensioen aan te vullen, een hospitalisatieverzekering, enz. De zelfstandige moet zijn eigen inkomen en gemoedsrust verzekeren...- Er zijn verschillende instrumenten om uw gezondheid en de inkomsten uit uw zelfstandige activiteit te verzekeren. Via de betaling van de sociale bijdragen bent u verzekerd voor gezondheidszorgen. Sinds 1 januari 2008 maken ook de 'kleine risico's' (een doktersbezoek, tandarts, kiné,...) deel uit van de verplichte verzekering. Sindsdien geniet een zelfstandige dezelfde bescherming als een loontrekkende of ambtenaar. Bent u arbeidsongeschikt, dan ontvangt u een uitkering vanaf de tweede maand dat u niet kunt werken. Voor 2012 bedraagt de dagvergoeding voor de primaire arbeidsongeschiktheid (2e tot 12e maand) ? 51,41 voor een rechthebbende met gezinslast, ? 39,51 voor een alleenstaande en ? 32,08 voor een samenwonende. Daarnaast kunt u ook nog op indivduele basis een verzekering nemen (hospitalisatieverzekering, verzekering gewaarborgd inkomen,...).- Gaan uw zaken slecht en u gaat failliet, dan kunt u in aanmerking komen voor de faillissementsverzekering, via welke u niet enkel een tijdelijke maandelijkse vergoeding ontvangt, maar ook uw rechten op het gebied van gezinsbijslag en gezondheidszorg behoudt. U vraagt de toepassing via uw sociale verzekeringskas. U moet de aanvraag indienen in het kwartaal dat volgt op het kwartaal waarin u failliet ging. Het bedrag van de maandelijkse vergoeding komt overeen met het minimale pensioen dat een zelfstandige ontvangt voor een volledige loopbaan van 45 jaar, nl. ? 1.027,28 voor een alleenstaande en ? 1.336,54 voor een gezin.Let wel, u kunt de vergoeding maximaal 12 maanden krijgen en slechts één keer in uw loopbaan.De ministerraad heeft het voorontwerp van wet van minister van middenstand, KMO's en Zelfstandigen, Sabine Laruelle, goedgekeurd. Hierin stelt zij voor om de bescherming van de zelfstandige uit te breiden tot gevallen van overmacht, zoals brand, een natuurramp, vernieling van de werkplaats of -materieel door derden, een beroepsallergie (een bakker die allergisch wordt aan bloem bijvoorbeeld),...Vanaf 1 oktober 2012 zal de faillissementsverzekering als volgt worden aangepast:- Er zal een betere communicatie komen via de sociale verzekeringskassen en de handelsrechtbanken- De termijn om een aanvraag voor de verzekering in te dienen wordt verlengd met 3 maanden. Zo kan een zelfstandige voortaan een aanvraag indienen tot het eind van het tweede kwartaal dat volgt op het faillissement.- Voortaan zal de zelfstandige meer dan één keer beroep kunnen doen op de faillissementsverzekering, maar in totaal niet meer dan 12 maanden- De faillissementsverzekering zal uitgebreid worden tot gevallen van overmacht die het de zelfstandige onmogelijk maken om zijn activiteit verder uit te voeren (zie hoger).