Onlangs maakte de Rijksdienst voor Pensioenen bekend dat meer dan 40.000 Belgen hun Belgisch pensioen in het buitenland genieten (zie hierover het artikel 'Uw pensioen onder de zon').

Er zijn echter ook heel wat Belgen in het omgekeerde geval: ze wonen in België, maar ontvangen toch een pensioen uit het buitenland. Het gaat hier voor het overgrote deel om grensarbeiders. Ze hebben hun hoofdverblijfplaats in België (ze keren dus in principe elke dag naar België terug) , maar hebben gewerkt in een aangrenzend land en daar sociale zekerheid betaald. De meeste pensioenen aan Belgen worden uitbetaald door Frankrijk, gevolgd door Nederland, Duitsland, en Luxemburg.

Het werkland betaalt het pensioen

Werknemers die zijn tewerkgesteld in een buurland maar hun hoofdverblijfplaats in België behouden, zijn in principe onderworpen aan de pensioenwetgeving van het land van tewerkstelling. Deze grensarbeiders komen dus in aanmerking voor een buitenlands pensioen.

Naast de grensarbeiders die in een buurland werken en in België wonen, zijn er natuurlijk ook Belgen die hier wonen en in een ander land (niet-buurland) werken, soms een korte periode van hun loopbaan. Ook voor hen geldt het principe dat het werkland het pensioen betaalt. De Belgische pensioendienst betaalt geen pensioen voor prestaties geleverd in het buitenland.

Een eventuele Belgische aanvulling

De Belgische wetgeving verzekert de grensarbeiders een bepaald pensioen alsof ze hun activiteit in België zouden hebben uitgeoefend. Naargelang het geval kan dus een Belgische aanvulling worden toegekend. Een uitgewerkt voorbeeld van de berekening vindt u op de website van de Rijksdienst voor Pensioenen.

Ook voor de Belgen met Nederlands pensioen?

Belgen met een Nederlands pensioen (die minder dan 90 procent van hun personenbelasting in Nederland betalen) ontvangen sinds juni 2011 ongeveer 33 euro per maand minder, als gevolg van een Nederlandse besparingsmaatregel. Er werden hierover al heel wat klachten neergelegd bij de Ombudsdienst Pensioenen, maar de Belgische Rijksdienst kan (voorlopig) geen Belgische aanvulling toepassen, omdat het hier om een besparingsmaatregel van Nederland gaat.

Wordt vervolgd...

Onlangs maakte de Rijksdienst voor Pensioenen bekend dat meer dan 40.000 Belgen hun Belgisch pensioen in het buitenland genieten (zie hierover het artikel 'Uw pensioen onder de zon'). Er zijn echter ook heel wat Belgen in het omgekeerde geval: ze wonen in België, maar ontvangen toch een pensioen uit het buitenland. Het gaat hier voor het overgrote deel om grensarbeiders. Ze hebben hun hoofdverblijfplaats in België (ze keren dus in principe elke dag naar België terug) , maar hebben gewerkt in een aangrenzend land en daar sociale zekerheid betaald. De meeste pensioenen aan Belgen worden uitbetaald door Frankrijk, gevolgd door Nederland, Duitsland, en Luxemburg. Werknemers die zijn tewerkgesteld in een buurland maar hun hoofdverblijfplaats in België behouden, zijn in principe onderworpen aan de pensioenwetgeving van het land van tewerkstelling. Deze grensarbeiders komen dus in aanmerking voor een buitenlands pensioen. Naast de grensarbeiders die in een buurland werken en in België wonen, zijn er natuurlijk ook Belgen die hier wonen en in een ander land (niet-buurland) werken, soms een korte periode van hun loopbaan. Ook voor hen geldt het principe dat het werkland het pensioen betaalt. De Belgische pensioendienst betaalt geen pensioen voor prestaties geleverd in het buitenland. De Belgische wetgeving verzekert de grensarbeiders een bepaald pensioen alsof ze hun activiteit in België zouden hebben uitgeoefend. Naargelang het geval kan dus een Belgische aanvulling worden toegekend. Een uitgewerkt voorbeeld van de berekening vindt u op de website van de Rijksdienst voor Pensioenen.Belgen met een Nederlands pensioen (die minder dan 90 procent van hun personenbelasting in Nederland betalen) ontvangen sinds juni 2011 ongeveer 33 euro per maand minder, als gevolg van een Nederlandse besparingsmaatregel. Er werden hierover al heel wat klachten neergelegd bij de Ombudsdienst Pensioenen, maar de Belgische Rijksdienst kan (voorlopig) geen Belgische aanvulling toepassen, omdat het hier om een besparingsmaatregel van Nederland gaat. Wordt vervolgd...