De mogelijkheid om personeel te belonen met een fiscaal aantrekkelijke winstpremie, bestaat sinds 2018. Werknemers houden van de premie 64 procent over, wat meer is dan bij andere bonussen of premies.

Maar slechts weinig ondernemingen maken van deze mogelijkheid gebruik: minder dan 7 op 1.000, berekende Securex. Bij het aantal werknemers (11,5 op 1.000) is er wel een stijging tegenover 2019: +38 procent.

Vooral bij de vrije beroepen, banken, beleggingsmakelaars en in de chemiesector wordt de winstpremie toegepast. De uitkering gebeurt vooral in de maanden mei, juni en december.

Het gemiddelde bedrag van de winstpremie lag in 2020 iets lager dan in 2019: 1.334 versus 1.420 euro. Bedienden (1.481 euro) krijgen ook beduidend meer dan arbeiders (789 euro).

"De coronacrisis had het afgelopen jaar op winstpremies geen impact, want de meeste bedrijven namen al in maart de beslissing om die uit te keren, toen de impact van de crisis natuurlijk nog niet echt duidelijk was," verduidelijkt Iris Tolpe van Securex Consulting. "Het valt dus nog af te wachten hoeveel bedrijven in 2021 op basis van de winst in 2020 premies zullen uitkeren. Dat is geen verplichting, maar werknemers die vorig jaar zo'n premie kregen, zullen daar dit jaar ongetwijfeld wellicht opnieuw naar uitkijken."

De mogelijkheid om personeel te belonen met een fiscaal aantrekkelijke winstpremie, bestaat sinds 2018. Werknemers houden van de premie 64 procent over, wat meer is dan bij andere bonussen of premies. Maar slechts weinig ondernemingen maken van deze mogelijkheid gebruik: minder dan 7 op 1.000, berekende Securex. Bij het aantal werknemers (11,5 op 1.000) is er wel een stijging tegenover 2019: +38 procent. Vooral bij de vrije beroepen, banken, beleggingsmakelaars en in de chemiesector wordt de winstpremie toegepast. De uitkering gebeurt vooral in de maanden mei, juni en december. Het gemiddelde bedrag van de winstpremie lag in 2020 iets lager dan in 2019: 1.334 versus 1.420 euro. Bedienden (1.481 euro) krijgen ook beduidend meer dan arbeiders (789 euro). "De coronacrisis had het afgelopen jaar op winstpremies geen impact, want de meeste bedrijven namen al in maart de beslissing om die uit te keren, toen de impact van de crisis natuurlijk nog niet echt duidelijk was," verduidelijkt Iris Tolpe van Securex Consulting. "Het valt dus nog af te wachten hoeveel bedrijven in 2021 op basis van de winst in 2020 premies zullen uitkeren. Dat is geen verplichting, maar werknemers die vorig jaar zo'n premie kregen, zullen daar dit jaar ongetwijfeld wellicht opnieuw naar uitkijken."