De voorafgaande wilsverklaring euthanasie kan je enkel opstellen indien je euthanasie wenst in geval je in een onomkeerbare comateuze toestand zou terecht komen. Je kan niet op voorhand aangeven dat je euthanasie wenst voor andere gevallen dan een coma. Twee getuigen moeten de wilsverklaring mee ondertekenen. Je kan de wilsverklaring kosteloos laten registreren bij de gemeente, maar het blijft wel van belang om je behandelende arts op de hoogte te brengen van het bestaan van zo'n voorgaande wilsverklaring.

Tot voor kort moest deze wilsverklaring om de vijf jaar hernieuwd worden. Dat werd vaak vergeten. Bijna 130.000 Belgen hebben in de voorbije tien jaar zo'n wilsverklaring opgesteld. Van bijna 30.000 nog levende Belgen zou de wilsverklaring vervallen zijn.

Wilsverklaringen na 2 april 2020 blijven geldig

Daarom worden de wilsverklaringen euthanasie, opgesteld na 2 april 2020, onbeperkt geldig. Wie een wilsverklaring heeft opgesteld voor deze datum, is wel nog gebonden aan de geldigheidsduur van vijf jaar. Hij/zij kan echter op elk moment kiezen om die wilsverklaring om te zetten in een wilsverklaring van onbeperkte duur. Iemand die een wilsverklaring opstelt, kan deze ook nog altijd op ieder moment intrekken.

Niet hetzelfde als een euthanasieverzoek

Opgelet: de 'voorafgaande wilsverklaring euthanasie' mag niet verward worden met een 'euthanasieverzoek' waarbij een patiënt die lijdt aan een ongeneeslijke en ondraaglijke aandoening (fysiek en/of psychisch) om levensbeëindiging kan verzoeken. Het gaat om twee verschillende procedures en toepassingsgebieden.

Bron: Notaris.be

De voorafgaande wilsverklaring euthanasie kan je enkel opstellen indien je euthanasie wenst in geval je in een onomkeerbare comateuze toestand zou terecht komen. Je kan niet op voorhand aangeven dat je euthanasie wenst voor andere gevallen dan een coma. Twee getuigen moeten de wilsverklaring mee ondertekenen. Je kan de wilsverklaring kosteloos laten registreren bij de gemeente, maar het blijft wel van belang om je behandelende arts op de hoogte te brengen van het bestaan van zo'n voorgaande wilsverklaring.Tot voor kort moest deze wilsverklaring om de vijf jaar hernieuwd worden. Dat werd vaak vergeten. Bijna 130.000 Belgen hebben in de voorbije tien jaar zo'n wilsverklaring opgesteld. Van bijna 30.000 nog levende Belgen zou de wilsverklaring vervallen zijn. Daarom worden de wilsverklaringen euthanasie, opgesteld na 2 april 2020, onbeperkt geldig. Wie een wilsverklaring heeft opgesteld voor deze datum, is wel nog gebonden aan de geldigheidsduur van vijf jaar. Hij/zij kan echter op elk moment kiezen om die wilsverklaring om te zetten in een wilsverklaring van onbeperkte duur. Iemand die een wilsverklaring opstelt, kan deze ook nog altijd op ieder moment intrekken.Opgelet: de 'voorafgaande wilsverklaring euthanasie' mag niet verward worden met een 'euthanasieverzoek' waarbij een patiënt die lijdt aan een ongeneeslijke en ondraaglijke aandoening (fysiek en/of psychisch) om levensbeëindiging kan verzoeken. Het gaat om twee verschillende procedures en toepassingsgebieden.Bron: Notaris.be