Ongeveer 1 miljoen mantelzorgers telt ons land. Die stille krachten die de zorg voor iemand in hun omgeving opnemen. Dat kunnen kinderen zijn, maar ook vrienden, buren,...Zij zorgen voor een zieke ouder of partner, een ziek kind of een zorgenkind (een kind dat een handicap heeft of extra zorg behoeft). Vaak werken ze zelf nog en moeten ook nog hun eigen gezin draaiend houden. Geen gemakkelijke opdracht, die vaak onderbelicht blijft.

Veel relaties

Een mantelzorger beweegt zich in vele 'relaties' . Om te beginnen is er die met de persoon die hij of zij verzorgt. Maar er is ook nog het eigen gezin (wat vinden je partner en je kinderen ervan dat je zo vaak weg bent om zorg te verlenen aan iemand anders?), de relatie met de broers en zussen (goeie afspraken zijn heel belangrijk, ja ook op financieel vlak), de relatie met andere zorgverleners (als mantelzorger zou je misschien wel graag delen in het beroepsgeheim), en dan nog de maatschappelijke (ben je eigenlijk een vrijwilliger?).

Wat wel eens vergeten wordt, is de werkrelatie. Hoe langer we (moeten) werken, hoe meer werkende mantelzorgers er in de toekomst zullen zijn. Veel werkgevers zijn zich niet bewust van het feit dat een deel van hun personeel naast de dagtaak ook nog mantelzorger is. Ons Zorgnetwerk, één van de 6 erkende Vlaamse mantelzorgorganisaties, stapte samen met Landelijke Thuiszorg in een project dat werkgevers inzicht moet geven in het aantal mantelzorgers binnen hun personeel. Hun bevindingen en aanbevelingen vind je in Plus Magazine 331 van november 2016.

Goeie (financiële) afspraken

Zeker in de beginfase zien mantelzorgers zichzelf niet als een economische factor. Maar vroeg of laat rijzen er wel financiële vragen. Dat is zeker het geval als het verlenen van mantelzorg meebrengt dat je zelf minder gaat werken en dus minder inkomen hebt. Of wanneer je bijvoorbeeld heel wat kilometers rijdt. Het kan ook zijn dat de persoon die jij verzorgt bij jou komt inwonen, wat zorgt voor hogere verwarmings- en elektriciteitskosten en misschien ook extra inrichtingskosten. Belangrijk is daar op tijd bij stil te staan en jouw kosten op te lijsten.

Een ander aspect wat wel eens vergeten wordt, is afspraken maken met broers en zussen, als je die hebt.

Vrijwillig, maar geen vrijwilliger

Als mantelzorger ben je alvast geen vrijwilliger in de zin van de Vrijwilligerswet. Je 'werkt' immers niet voor een organisatie die aansprakelijk is als jij een fout begaat. Breng je schade toe bij de persoon die je verzorgt, dan kan je beroep doen op je eigen familiale verzekering. Sluit er dus zeker één als je mantelzorger bent! Je zal ook geen recht hebben op een onkostenvergoeding, zoals een vrijwilliger. Sommige gemeentes geven wel een premie, andere gemeentes geven niets. Hoe dan ook, met een jaarlijkse premie van bijvoorbeeld € 25 zal je niet veel kunnen doen. Zo'n premie is dan ook eerder een blijk van aanmoediging en waardering dan een geldelijke ondersteuning. Toch is ze belangrijk, onderstrepen een aantal organisaties, omdat de mantelzorger zich op die manier identificeert en zo de weg kan vinden naar informatie en ondersteuning. Want gemeentes kunnen ook andere steun bieden dan financiële.

Doe een beroep op andermans kennis

Als mantelzorger rol je vaak in een bepaalde situatie, zonder daar vooraf alle facetten van te overdenken. Het is ook niet gemakkelijk om een zicht te krijgen op alle mogelijke ondersteuning. Steek daarom je licht op bij je eigen ziekenfonds of bij een mantelzorgorganisatie. Vlaanderen telt 6 mantelzorgorganisaties: Ons Zorgnetwerk (016 24 49 49 ), Steunpunt mantelzorg (02 515 04 42) , Okra-zorgrecht (02 246 57 72) , Samana (02 246 47 76) , vzw Liever thuis (02 542 87 09 ) , S-plusmantelzorg ( 02- 515 02 63).

Meer info voor Wallonië: www.aidants-proches.be

Ongeveer 1 miljoen mantelzorgers telt ons land. Die stille krachten die de zorg voor iemand in hun omgeving opnemen. Dat kunnen kinderen zijn, maar ook vrienden, buren,...Zij zorgen voor een zieke ouder of partner, een ziek kind of een zorgenkind (een kind dat een handicap heeft of extra zorg behoeft). Vaak werken ze zelf nog en moeten ook nog hun eigen gezin draaiend houden. Geen gemakkelijke opdracht, die vaak onderbelicht blijft. Een mantelzorger beweegt zich in vele 'relaties' . Om te beginnen is er die met de persoon die hij of zij verzorgt. Maar er is ook nog het eigen gezin (wat vinden je partner en je kinderen ervan dat je zo vaak weg bent om zorg te verlenen aan iemand anders?), de relatie met de broers en zussen (goeie afspraken zijn heel belangrijk, ja ook op financieel vlak), de relatie met andere zorgverleners (als mantelzorger zou je misschien wel graag delen in het beroepsgeheim), en dan nog de maatschappelijke (ben je eigenlijk een vrijwilliger?). Wat wel eens vergeten wordt, is de werkrelatie. Hoe langer we (moeten) werken, hoe meer werkende mantelzorgers er in de toekomst zullen zijn. Veel werkgevers zijn zich niet bewust van het feit dat een deel van hun personeel naast de dagtaak ook nog mantelzorger is. Ons Zorgnetwerk, één van de 6 erkende Vlaamse mantelzorgorganisaties, stapte samen met Landelijke Thuiszorg in een project dat werkgevers inzicht moet geven in het aantal mantelzorgers binnen hun personeel. Hun bevindingen en aanbevelingen vind je in Plus Magazine 331 van november 2016. Zeker in de beginfase zien mantelzorgers zichzelf niet als een economische factor. Maar vroeg of laat rijzen er wel financiële vragen. Dat is zeker het geval als het verlenen van mantelzorg meebrengt dat je zelf minder gaat werken en dus minder inkomen hebt. Of wanneer je bijvoorbeeld heel wat kilometers rijdt. Het kan ook zijn dat de persoon die jij verzorgt bij jou komt inwonen, wat zorgt voor hogere verwarmings- en elektriciteitskosten en misschien ook extra inrichtingskosten. Belangrijk is daar op tijd bij stil te staan en jouw kosten op te lijsten. Een ander aspect wat wel eens vergeten wordt, is afspraken maken met broers en zussen, als je die hebt. Als mantelzorger ben je alvast geen vrijwilliger in de zin van de Vrijwilligerswet. Je 'werkt' immers niet voor een organisatie die aansprakelijk is als jij een fout begaat. Breng je schade toe bij de persoon die je verzorgt, dan kan je beroep doen op je eigen familiale verzekering. Sluit er dus zeker één als je mantelzorger bent! Je zal ook geen recht hebben op een onkostenvergoeding, zoals een vrijwilliger. Sommige gemeentes geven wel een premie, andere gemeentes geven niets. Hoe dan ook, met een jaarlijkse premie van bijvoorbeeld € 25 zal je niet veel kunnen doen. Zo'n premie is dan ook eerder een blijk van aanmoediging en waardering dan een geldelijke ondersteuning. Toch is ze belangrijk, onderstrepen een aantal organisaties, omdat de mantelzorger zich op die manier identificeert en zo de weg kan vinden naar informatie en ondersteuning. Want gemeentes kunnen ook andere steun bieden dan financiële. Als mantelzorger rol je vaak in een bepaalde situatie, zonder daar vooraf alle facetten van te overdenken. Het is ook niet gemakkelijk om een zicht te krijgen op alle mogelijke ondersteuning. Steek daarom je licht op bij je eigen ziekenfonds of bij een mantelzorgorganisatie. Vlaanderen telt 6 mantelzorgorganisaties: Ons Zorgnetwerk (016 24 49 49 ), Steunpunt mantelzorg (02 515 04 42) , Okra-zorgrecht (02 246 57 72) , Samana (02 246 47 76) , vzw Liever thuis (02 542 87 09 ) , S-plusmantelzorg ( 02- 515 02 63). Meer info voor Wallonië: www.aidants-proches.be