Schenkingen zijn het middel bij uitstek om aan successieplanning te doen. Als ouders (of grootouders) nog tijdens hun leven goederen aan hun kinderen of kleinkinderen schenken, gelden lagere tarieven dan wanneer deze kinderen (of kleinkinderen) die goederen zouden erven.

De Federatie van het Notariaat (Fednot) onderzocht voor het eerst de gemiddelde leeftijd van wie de schenking ontvangt (de begunstigde), de gemiddelde leeftijd van de schenker en het leeftijdsverschil tussen de schenker en de begunstigde.

Die analyse werd uitgevoerd op de schenkingen die voor een notaris werden gedaan in de periode van een jaar van 1 december 2017 tot en met 30 november 2018. Daarbij hield Fednot alleen rekening met schenkingen tussen particulieren. Er werd geen rekening gehouden met schenkingen van ondernemingen of met giften aan goede doelen.

Rekening houdend met die criteria, werden er het jongste jaar voor de Belgische notarissen ruim 32.000 schenkingsakten ondertekend. 10.996 giften hadden betrekking op roerende goederen zoals een som geld, aandelen of kunstwerken. De andere 21.670 schenkingen slaan op onroerende goederen zoals een woning of een stuk grond.

Begunstigden niet meer zo jong

Op het ogenblik van de schenking is de begunstigde gemiddeld 44 jaar, dat is minder jong dan we zouden denken. Liefst de helft van de schenkingen gebeurt aan personen in de leeftijdscategorie van 41 tot 60 jaar en ruim 13 procent aan zestigplussers. Minder dan 15 procent van de schenkingen gaat naar twintigers en slechts 19 procent naar dertigers.

Dit druist in tegen de verwachting dat veel jonge mensen een financieel duwtje in de rug krijgen op het ogenblik dat ze een woning kopen. Een mogelijke verklaring is dat die financiële ruggensteun vaak niet gebeurt door een schenking voor de notaris maar door een bankgift, waarbij de ouders een som geld overschrijven op de rekening van de kinderen die op het punt staan om te kopen.

85% schenkers is 60-plus

De schenker was het jongste jaar gemiddeld 72 jaar. 85 procent van de schenkers zijn zestigplussers. Merkwaardig genoeg blijken mensen behoedzamer met het weggeven van spaarcenten, beleggingsportefeuilles of kunstwerken dan met het schenken van onroerende goederen zoals een woning of een bouwgrond. Voor de schenking van roerende goederen is de gemiddelde leeftijd van de schenker 76 jaar tegenover 72 jaar voor de schenking van vastgoed.

Schenkers zijn meestal de ouders

Het gros van de schenkingen (17.823 schenkingen of 58 procent van alle schenkingen) gebeurt tussen personen met een leeftijdsverschil van 15 tot 30 jaar.

Tussen personen met een leeftijdsverschil van 30 tot 45 jaar vinden 9.457 (circa 30 procent) van de schenkingen plaats. Een minderheid van de schenkingen gebeurt tussen generatiegenoten (leeftijdsverschil van minder dan 15 jaar). In de praktijk gaat het dan om schenkingen tussen broers en zussen of tussen echtgenoten.

Bron: Federatie van het Notariaat

Schenkingen zijn het middel bij uitstek om aan successieplanning te doen. Als ouders (of grootouders) nog tijdens hun leven goederen aan hun kinderen of kleinkinderen schenken, gelden lagere tarieven dan wanneer deze kinderen (of kleinkinderen) die goederen zouden erven.De Federatie van het Notariaat (Fednot) onderzocht voor het eerst de gemiddelde leeftijd van wie de schenking ontvangt (de begunstigde), de gemiddelde leeftijd van de schenker en het leeftijdsverschil tussen de schenker en de begunstigde.Die analyse werd uitgevoerd op de schenkingen die voor een notaris werden gedaan in de periode van een jaar van 1 december 2017 tot en met 30 november 2018. Daarbij hield Fednot alleen rekening met schenkingen tussen particulieren. Er werd geen rekening gehouden met schenkingen van ondernemingen of met giften aan goede doelen.Rekening houdend met die criteria, werden er het jongste jaar voor de Belgische notarissen ruim 32.000 schenkingsakten ondertekend. 10.996 giften hadden betrekking op roerende goederen zoals een som geld, aandelen of kunstwerken. De andere 21.670 schenkingen slaan op onroerende goederen zoals een woning of een stuk grond. Op het ogenblik van de schenking is de begunstigde gemiddeld 44 jaar, dat is minder jong dan we zouden denken. Liefst de helft van de schenkingen gebeurt aan personen in de leeftijdscategorie van 41 tot 60 jaar en ruim 13 procent aan zestigplussers. Minder dan 15 procent van de schenkingen gaat naar twintigers en slechts 19 procent naar dertigers.Dit druist in tegen de verwachting dat veel jonge mensen een financieel duwtje in de rug krijgen op het ogenblik dat ze een woning kopen. Een mogelijke verklaring is dat die financiële ruggensteun vaak niet gebeurt door een schenking voor de notaris maar door een bankgift, waarbij de ouders een som geld overschrijven op de rekening van de kinderen die op het punt staan om te kopen. De schenker was het jongste jaar gemiddeld 72 jaar. 85 procent van de schenkers zijn zestigplussers. Merkwaardig genoeg blijken mensen behoedzamer met het weggeven van spaarcenten, beleggingsportefeuilles of kunstwerken dan met het schenken van onroerende goederen zoals een woning of een bouwgrond. Voor de schenking van roerende goederen is de gemiddelde leeftijd van de schenker 76 jaar tegenover 72 jaar voor de schenking van vastgoed.Het gros van de schenkingen (17.823 schenkingen of 58 procent van alle schenkingen) gebeurt tussen personen met een leeftijdsverschil van 15 tot 30 jaar.Tussen personen met een leeftijdsverschil van 30 tot 45 jaar vinden 9.457 (circa 30 procent) van de schenkingen plaats. Een minderheid van de schenkingen gebeurt tussen generatiegenoten (leeftijdsverschil van minder dan 15 jaar). In de praktijk gaat het dan om schenkingen tussen broers en zussen of tussen echtgenoten.Bron: Federatie van het Notariaat