De maatregel is de concretisering van één van de 71 maatregelen in het actieplan ter bestrijding van seksueel geweld dat de Vlaamse regering vorig jaar heeft goedgekeurd. Het was voordien ook één van de aanbevelingen van de bijzondere commissie die zich moest buigen over grensoverschrijdend gedrag in de sport.

Leerkrachten en jeugdhulpverleners moeten vandaag al een uittreksel van hun strafregister - het voormalige 'attest van goed gedrag en zeden'- voorleggen wanneer ze een sollicitatieprocedure hebben doorlopen. Op initiatief van ministers Demir en Weyts wordt dat principe nu uitgebreid naar andere sectoren, waaronder de sportsector, en zal het ook gelden voor alle welzijnswerkers die met minderjarigen werken.

Minister van Justitie Zuhal Demir geeft toe dat de maatregel alleen "niet zaligmakend" is, maar verwijst naar de andere maatregelen in het actieplan. "Met deze maatregel zorgen we opnieuw voor meer transparantie bij aanwervingen. Elk kind en elke familie die we op die manier het trauma van fysieke of psychische mishandeling besparen, is een overwinning", aldus Demir. Minister Weyts vult aan: "Als we onze kinderen en jongeren toevertrouwen aan iemand, dan verwachten we van die persoon een onberispelijke staat van dienst in de omgang met minderjarigen. Een uittreksel uit het strafregister zegt misschien niet altijd alles - niet elke dader is gevat en bekend - maar het is wel een extra verdedigingsmuur rond de sportclubs".

Wanneer iemand (zeden)feiten op zijn of haar strafregister heeft staan, zullen organisaties in de toekomst moeten oordelen of die een reden kunnen zijn om iemand al dan niet te weigeren. Daarom wordt tegen het najaar van 2022 per sector een draaiboek op maat uitgewerkt dat de organisaties binnen die sector bij de hand moet nemen om het decreet in de praktijk uit te voeren.

De tekst van het decreet gaat nu naar de Raad van State waarna het opnieuw op de regeringstafel komt voor een definitieve goedkeuring. De bedoeling is om het decreet in het najaar van 2022 in werking te laten treden.

De maatregel is de concretisering van één van de 71 maatregelen in het actieplan ter bestrijding van seksueel geweld dat de Vlaamse regering vorig jaar heeft goedgekeurd. Het was voordien ook één van de aanbevelingen van de bijzondere commissie die zich moest buigen over grensoverschrijdend gedrag in de sport. Leerkrachten en jeugdhulpverleners moeten vandaag al een uittreksel van hun strafregister - het voormalige 'attest van goed gedrag en zeden'- voorleggen wanneer ze een sollicitatieprocedure hebben doorlopen. Op initiatief van ministers Demir en Weyts wordt dat principe nu uitgebreid naar andere sectoren, waaronder de sportsector, en zal het ook gelden voor alle welzijnswerkers die met minderjarigen werken. Minister van Justitie Zuhal Demir geeft toe dat de maatregel alleen "niet zaligmakend" is, maar verwijst naar de andere maatregelen in het actieplan. "Met deze maatregel zorgen we opnieuw voor meer transparantie bij aanwervingen. Elk kind en elke familie die we op die manier het trauma van fysieke of psychische mishandeling besparen, is een overwinning", aldus Demir. Minister Weyts vult aan: "Als we onze kinderen en jongeren toevertrouwen aan iemand, dan verwachten we van die persoon een onberispelijke staat van dienst in de omgang met minderjarigen. Een uittreksel uit het strafregister zegt misschien niet altijd alles - niet elke dader is gevat en bekend - maar het is wel een extra verdedigingsmuur rond de sportclubs". Wanneer iemand (zeden)feiten op zijn of haar strafregister heeft staan, zullen organisaties in de toekomst moeten oordelen of die een reden kunnen zijn om iemand al dan niet te weigeren. Daarom wordt tegen het najaar van 2022 per sector een draaiboek op maat uitgewerkt dat de organisaties binnen die sector bij de hand moet nemen om het decreet in de praktijk uit te voeren.De tekst van het decreet gaat nu naar de Raad van State waarna het opnieuw op de regeringstafel komt voor een definitieve goedkeuring. De bedoeling is om het decreet in het najaar van 2022 in werking te laten treden.