Lichamelijke schade bij een aanrijding wordt anders vergoed - of althans door andere verzekeringen - als je op weg bent naar je werk, dan tijdens je vrije tijd. Of naargelang je je been breekt in de keuken of in de sportclub. En er zijn ook nog bijzondere regelingen, zoals die voor zwakke weggebruikers: voetgangers, fietsers, stepgebruikers, passagiers (in de auto, de bus, of achterop de motor). Maar wat valt er allemaal onder lichamelijke schade?
...

Lichamelijke schade bij een aanrijding wordt anders vergoed - of althans door andere verzekeringen - als je op weg bent naar je werk, dan tijdens je vrije tijd. Of naargelang je je been breekt in de keuken of in de sportclub. En er zijn ook nog bijzondere regelingen, zoals die voor zwakke weggebruikers: voetgangers, fietsers, stepgebruikers, passagiers (in de auto, de bus, of achterop de motor). Maar wat valt er allemaal onder lichamelijke schade? Materiële schade spreekt voor zich. Maar het begrip lichamelijke schade dekt veel meer dan enkel je letsels laten verzorgen na een ongeval (ziekenhuis, kine, geneesmiddelen). Een vergoeding voor lichamelijke schade kan ook de kosten omvatten voor bijvoorbeeld een rolstoel, aanpassingen aan je woning (omdat je de trap niet meer op kan) of aan je voertuig. Maar ze kan ook je loonverlies omvatten als je tijdelijk of blijvend niet meer kan werken, minder kan bijdragen in het huishouden en huishoudelijke hulp moet inschakelen. Ook esthetische schade (littekens,...) en morele schade (jouw fysiek en mentaal leed door het ongeval) kunnen hieronder vallen. Voor studenten wordt bijvoorbeeld het eventuele verlies van een studiejaar of de extra inspanningen die ze moeten doen, vertaald in een vergoeding. Hoe wordt dat allemaal berekend? We vroegen het aan Peter Wiels, woordvoerder bij Assuralia: "Het bedrag dat aan jouw schade wordt toegekend hangt af van de mate waarin je ongeschikt bent. De raadgevende arts, die werkt in opdracht van de verzekeraar, bepaalt de gradatie. Voor de vergoeding hanteren verzekeraars onder meer de indicatieve tabel, een soort referentielijst voor schadevergoedingen waarop ook rechtbanken zich baseren. Die tabel is een houvast maar geen verplichting, elk schadegeval heeft immers specifieke kenmerken."De ziekteverzekering komt altijd tussen. Kan je niet werken, dan betaalt jouw werkgever een gewaarborgd loon (één maand voor een bediende, 14 dagen voor een arbeider). De ziekteverzekering komt via je ziekenfonds verder tussen voor een deel van de medische kosten en het loonverlies. Dit staat los van de verzekeringskwestie of wie er aansprakelijk is voor het ongeval. Of je nog recht hebt op andere vergoedingen voor je lichamelijke schade, hangt af van de situatie. Je valt thuis van de trap en je loopt een hersenschudding en een aantal breuken op. Daardoor heb je medische kosten (verblijf in het ziekenhuis, revalidatie) en je bent acht weken arbeidsongeschikt. In dat geval is er niemand anders aansprakelijk voor jouw schade. Je kan dan enkel beroep doen op de vergoeding die je krijgt van je ziekenfonds. En die dekt niet alle schade. "Als je in het ziekenhuis belandt, kan je je hospitalisatieverzekering aanspreken. De grote meerderheid van de gezinnen heeft er een. Een individuele ongevallenverzekering kan ook goed van pas komen, maar die is iets minder ingeburgerd. De ene polis werkt met een forfaitaire vergoeding, de andere op basis van de reële kosten. Er zijn ook een paar uitsluitingen, zoals een ongeval tijdens het beoefenen van een gevaarlijke sport", aldus Peter Wiels. Je bent lid van een voetbalclub. Tijdens een match bots je onzacht tegen een tegenspeler aan. Je houdt er een scheenbeenbreuk aan over, waardoor je medische kosten hebt en zes weken arbeidsongeschikt bent. Jouw ziekenfonds komt tussen. Maar je kan ook een beroep doen op de ongevallenverzekering van de sportfederatie. Die dekt de medische kosten die nog resten na tussenkomst van je ziekenfonds, en betaalt een vergoeding voor tijdelijke of blijvende arbeidsongeschiktheid. Je hoeft daarvoor niet te bewijzen dat de andere speler in de fout ging. Een andere auto rijdt jouw wagen aan. Je houdt er een whiplash aan over. Als je zelf niet aansprakelijk bent voor het ongeval, krijg je al je lichamelijke schade waarvoor het ziekenfonds niet tussenkomt vergoed door de BA Autoverzekering van de tegenpartij. Ben je zelf aansprakelijk voor het ongeval, dan val je terug op wat het ziekenfonds vergoedt. Jouw eigen BA Autoverzekering komt niet tussen voor jouw lichamelijke schade als bestuurder in fout. Hier heb je een bestuurderspolis voor nodig. Veroorzaak je een ongeval op weg naar het werk, dan wordt jouw lichamelijke schade beter vergoed dan bij een ongeval in de privésfeer. De arbeidsongevallenverzekeraar van jouw werkgever betaalt dan ook een vergoeding voor loonverlies, verplaatsingskosten, hulp van derden en medische kosten, inclusief de kosten voor bijvoorbeeld een prothese. De verzekeraar van een arbeidsongeval dekt ook het remgeld.Bij een blijvende arbeidsongeschiktheid krijg je een vergoeding, afhankelijk van de graad van ongeschiktheid.