Wetsontwerp pensioencompensaties bij echtscheidingen niet werkbaar

08/01/14 om 15:03 - Bijgewerkt om 15:03

De Orde van Vlaamse Balies, die alle Vlaamse advocaten groepeert, vindt de in het huidige wetsontwerp voorgestelde pensioencompensatie niet werkbaar. De Orde pleit voor de invoering van een systeem zoals in Duitsland en Nederland, waar de pensioenrechten die tijdens het huwelijk werden opgebouwd, verdeeld worden bij de echtscheiding.

"Dit wetsontwerp zal de discussies over de alimentatie na echtscheiding bemoeilijken en dus de vaak nu al lange procedures aanzienlijk verlengen", klinkt het. Daarnaast is de partneralimentatie beperkt in de tijd en verliest de partner die een zware fout beging, zoals overspel, zijn recht er op. "Dat zou rechtstreekse gevolgen hebben voor de pensioencompensatie, en dat is onaanvaardbaar", zegt de Orde.

Hetgeen de Orde bepleit, ligt in de lijn van de pensioensplit die CD&V bij monde van kamerlid Sonja Becq voorstelt. De federale meerderheidspartijen raken maar niet op één lijn over de pensioencompensaties bij echtscheidingen. De dinsdag geplande bespreking in de Kamercommissie Justitie werd daarom voorlopig uitgesteld.

Op het kabinet van minister van Justitie Annemie Turtelboom klonk het dinsdag dat een pensioensplit "de ideale situatie is, maar vandaag technisch niet haalbaar". Het kabinet verwijst onder meer naar het ambtenarenpensioen, dat volgens de grondwet nooit verdeeld mag worden. Stafhouder Edgar Boydens van de Orde van Vlaamse Balies noemt die uitleg "voor een groot stuk naast de kwestie". Hij erkent dat de materie heel complex is, maar pleit ervoor om nu de nodige inspanningen te leveren om uiteindelijk tot een beter wetsontwerp te komen. "Problemen die zich stellen voor ambtenaren kunnen afzonderlijk opgelost worden", aldus nog Boydens.

Ook pleit de Orde er nog voor om de groepsverzekering als spaargeld en niet als een eigen inkomen te beschouwen. "Dit strookt met de filosofie van het wettelijk stelsel waar alle verworven spaargelden gemeenschappelijk zijn."

Onze partners