* Een werkgever die een persoon vanaf 45 jaar in dienst neemt na een collectief ontslag (herstructurering), krijgt een forse federale premie cadeau: ? 1000 gedurende vijf kwartalen en dan nog eens ? 400 lastenverlaging gedurende 16 kwartalen.

* In Vlaanderen komt daar nog een flink bedrag bij: voor het in dienst nemen van een uitkeringsgerechtigde werkloze vijftigplusser ontvangt de werkgever gedurende 1 jaar een premie van ? 400 tot ? 1000, in functie van het loon van de persoon in kwestie.

* Wie 50 jaar of ouder is, minstens 20 jaar gewerkt heeft en buiten zijn wil om werkloos geworden is, ontvangt wanneer hij opnieuw werk vindt een werkhervattingspremie van ? 165 per maand. Blijft hij of zij werken tot 65 jaar, dan ontvangt hij/zij een pensioenbonus.

* Bij ontslag zonder herstructurering krijg elke werknemer vanaf 45 jaar gratis outplacement.

* Als de werkgever zijn vacature laat verlopen via Jobkanaal, krijgt een 45-plusser gedurende 3 weken voorrang. (www.jobkanaal.be)

* Elk bedrijf kan een project starten om de arbeidsomstandigheden van 45-plussers te verbeteren. Van het nieuwe Ervaringsfonds kan het een federale subsidie krijgen van ? 4000 tot ? 20.000 (www.ervaringsfonds.be)

* De werkgever betaalt minder sociale lasten zodra de werknemer 50 jaar wordt. Deze vermindering loopt op van ? 400 tot ? 800 wanneer de werknemer 64 wordt.

* Bij een herstructurering kan de onderneming 45-plussers niet meer zomaar ontslaan of op brugpensioen sturen. Een tewerkstellingscel moet hen helpen zoeken naar een nieuwe baan.

* Een werkgever die een persoon vanaf 45 jaar in dienst neemt na een collectief ontslag (herstructurering), krijgt een forse federale premie cadeau: ? 1000 gedurende vijf kwartalen en dan nog eens ? 400 lastenverlaging gedurende 16 kwartalen.* In Vlaanderen komt daar nog een flink bedrag bij: voor het in dienst nemen van een uitkeringsgerechtigde werkloze vijftigplusser ontvangt de werkgever gedurende 1 jaar een premie van ? 400 tot ? 1000, in functie van het loon van de persoon in kwestie.* Wie 50 jaar of ouder is, minstens 20 jaar gewerkt heeft en buiten zijn wil om werkloos geworden is, ontvangt wanneer hij opnieuw werk vindt een werkhervattingspremie van ? 165 per maand. Blijft hij of zij werken tot 65 jaar, dan ontvangt hij/zij een pensioenbonus.* Bij ontslag zonder herstructurering krijg elke werknemer vanaf 45 jaar gratis outplacement.* Als de werkgever zijn vacature laat verlopen via Jobkanaal, krijgt een 45-plusser gedurende 3 weken voorrang. (www.jobkanaal.be)* Elk bedrijf kan een project starten om de arbeidsomstandigheden van 45-plussers te verbeteren. Van het nieuwe Ervaringsfonds kan het een federale subsidie krijgen van ? 4000 tot ? 20.000 (www.ervaringsfonds.be)* De werkgever betaalt minder sociale lasten zodra de werknemer 50 jaar wordt. Deze vermindering loopt op van ? 400 tot ? 800 wanneer de werknemer 64 wordt. * Bij een herstructurering kan de onderneming 45-plussers niet meer zomaar ontslaan of op brugpensioen sturen. Een tewerkstellingscel moet hen helpen zoeken naar een nieuwe baan.