Een greep uit één de reacties die wij ontvingen:

"... Wie terechtkomt in een stelsel van brugpensioen is werkloos en moet voldoen aan dezelfde verplichtingen als andere werklozen. Hij of zij mag dus niet zomaar 'thuis' blijven, maar moet ook effectief werk zoeken. Bovenop de uitkering krijgt de betrokkene een aanvullende vergoeding, die hij mag behouden, ook al vindt hij terug werk. Het klopt dus niet dat bruggepensioneerden (of liever: werklozen met bedrijfstoeslag) zouden verkiezen om thuis te blijven omdat ze anders de vergoeding zouden verliezen.... "A.D., Zemst

Van brugpensioen naar werkloosheid met bedrijfstoeslag

Eén van de vele maatregelen die in het Regeerakkoord eind 2011 stond was het omdopen van het stelsel van 'brugpensioen' naar een stelsel van 'werkloosheid met bedrijfstoeslag' (SWT), hetgeen gebeurde sinds 1 januari 2012. SWT is een regeling die sommige oudere werknemers, in geval van ontslag, het voordeel biedt, om naast de werkloosheidsuitkering, nog een aanvullende vergoeding te genieten ten laste van de werkgever of van een in de plaatstredend Fonds. De aanvullende vergoeding moet gebaseerd zijn op een cao afgesloten in de Nationale Arbeidsraad, een sector- of ondernemings-cao.

De werknemer moet voldoen aan de leeftijds- en loopbaanvoorwaarden in de cao. Voor ondernemingen in moeilijkheden of herstructurering gelden andere regels dan voor 'gewone' ondernemingen.

Bij collectief ontslag moet er een tewerkstellingscel worden opgericht of samengewerkt worden met een bestaande cel.

Beschikbaar zijn voor de arbeidsmarkt

Werklozen met bedrijfstoeslag moeten zich inschrijven als werkzoekende bij de bevoegde dienst (VDAB (Vlaanderen), ACTIRIS (Brussel), FOREM (Wallonië)). Ze moeten beschikbaar zijn voor de arbeidsmarkt en moeten elke passende dienstbetrekking aanvaarden. Ze worden vrijgesteld van deze verplichtingen als ze minstens 58 jaar zijn op het moment dat het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag aanvangt, of als zij werkloze met bedrijfstoeslag zijn in een onderneming erkend als in moeilijkheden of in herstructurering en ze 38 loopbaanjaren bewijzen.

Uitkeringen

De uitkeringen voor een werkloze met bedrijfstoeslag liggen lager dan die voor 'gewone werklozen'. Het bedrag van de werkloosheidsuitkeringen bedraagt 60% van het begrensde brutoloon. Het percentage van 60% geldt ongeacht de gezinstoestand (samenwonende met gezinslast, samenwonende, alleenstaande) en blijft ongewijzigd tijdens de hele duur van het stelsel van SWT. De uitkering daalt dus niet naargelang de duurtijd. Momenteel bedraagt ze ? 1.233,56 per maand.

Meer info: www.socialsecurity.be, www.rva.be

Een greep uit één de reacties die wij ontvingen:"... Wie terechtkomt in een stelsel van brugpensioen is werkloos en moet voldoen aan dezelfde verplichtingen als andere werklozen. Hij of zij mag dus niet zomaar 'thuis' blijven, maar moet ook effectief werk zoeken. Bovenop de uitkering krijgt de betrokkene een aanvullende vergoeding, die hij mag behouden, ook al vindt hij terug werk. Het klopt dus niet dat bruggepensioneerden (of liever: werklozen met bedrijfstoeslag) zouden verkiezen om thuis te blijven omdat ze anders de vergoeding zouden verliezen.... "A.D., Zemst Van brugpensioen naar werkloosheid met bedrijfstoeslagEén van de vele maatregelen die in het Regeerakkoord eind 2011 stond was het omdopen van het stelsel van 'brugpensioen' naar een stelsel van 'werkloosheid met bedrijfstoeslag' (SWT), hetgeen gebeurde sinds 1 januari 2012. SWT is een regeling die sommige oudere werknemers, in geval van ontslag, het voordeel biedt, om naast de werkloosheidsuitkering, nog een aanvullende vergoeding te genieten ten laste van de werkgever of van een in de plaatstredend Fonds. De aanvullende vergoeding moet gebaseerd zijn op een cao afgesloten in de Nationale Arbeidsraad, een sector- of ondernemings-cao. De werknemer moet voldoen aan de leeftijds- en loopbaanvoorwaarden in de cao. Voor ondernemingen in moeilijkheden of herstructurering gelden andere regels dan voor 'gewone' ondernemingen.Bij collectief ontslag moet er een tewerkstellingscel worden opgericht of samengewerkt worden met een bestaande cel.Beschikbaar zijn voor de arbeidsmarktWerklozen met bedrijfstoeslag moeten zich inschrijven als werkzoekende bij de bevoegde dienst (VDAB (Vlaanderen), ACTIRIS (Brussel), FOREM (Wallonië)). Ze moeten beschikbaar zijn voor de arbeidsmarkt en moeten elke passende dienstbetrekking aanvaarden. Ze worden vrijgesteld van deze verplichtingen als ze minstens 58 jaar zijn op het moment dat het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag aanvangt, of als zij werkloze met bedrijfstoeslag zijn in een onderneming erkend als in moeilijkheden of in herstructurering en ze 38 loopbaanjaren bewijzen. Uitkeringen De uitkeringen voor een werkloze met bedrijfstoeslag liggen lager dan die voor 'gewone werklozen'. Het bedrag van de werkloosheidsuitkeringen bedraagt 60% van het begrensde brutoloon. Het percentage van 60% geldt ongeacht de gezinstoestand (samenwonende met gezinslast, samenwonende, alleenstaande) en blijft ongewijzigd tijdens de hele duur van het stelsel van SWT. De uitkering daalt dus niet naargelang de duurtijd. Momenteel bedraagt ze ? 1.233,56 per maand.Meer info: www.socialsecurity.be, www.rva.be