Voor het geld doen ze het niet, de zowat 1,5 miljoen vrijwilligers in ons land. Het is eerder een roeping. Soms krijgen ze wel een kostenvergoeding. Ontdek hier de geïndexeerde bedragen voor 2022. En laten we meteen nog even duidelijk maken wat een vrijwilliger precies is.

Sinds 1 januari 2022 mogen verenigingswerkers in de sportsector 450 uren per jaar iets bijverdienen en in de socioculturele sector en de amateurkunsten 300 uren per jaar. Dit bijklussen wordt belast aan 10%.

De federale overheid heeft voorlopig amper twee patiënten erkend voor blijvende arbeidsongeschiktheid vanwege covid-19. "In beide gevallen gaat het om onomkeerbare schade", zegt Fedris, de bevoegde overheidsdienst voor beroepsrisico's. Voor tijdelijke arbeidsongeschiktheid werden er wel al meer erkenningen verleend.

Het jaareinde is in zicht... En daarmee ook de jaarlijks weerkerende vraag wat er gebeurt met niet opgenomen vakantiedagen. Kan je die zomaar overdragen? Worden ze uitbetaald?

Via MyPension.be, de online tool van de Federale Pensioendienst, kan je als je werkt of een tijd gewerkt hebt, bekijken hoeveel pensioen je later zal krijgen. Ongeveer, want het bedrag dat je te zien krijgt is een raming. Hoe dichter je bij je echte pensioenleeftijd komt, hoe correcter die raming is

In het schooljaar 2020-2021 bleven 619 leerkrachten aan de slag nadat ze de pensioengerechtigde leeftijd van 65 jaar hadden bereikt. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams parlementslid Karolien Grosemans opvroeg bij minister van Onderwijs Ben Weyts.

Bij veel werkgevers roept de terugkeer naar kantoor heel wat vragen op over hun rechten en plichten ten overstaan van werknemers die wel en werknemers die niet zijn gevaccineerd tegen het coronavirus. Catherine Legardien, Legal Expert bij Partena Professional, geeft een overzicht van de regels die op dit vlak van toepassing zijn nu alle werknemers in principe de gelegenheid hebben gehad om zich te laten vaccineren.

Belgische grensarbeiders die in Luxemburg aan de slag gaan, zullen vanaf volgend jaar tien extra dagen per jaar kunnen telewerken zonder daar fiscaal nadeel van te voelen. Dat zijn de Belgische en Luxemburgse regeringen dinsdag overeen gekomen. Vanaf 2022 gaat het dus om 34 dagen dat een grensarbeider kan werken buiten de staat waar hij normaal gezien zijn werkzaamheden verricht.

Het aantal ontslagen wegens medische overmacht is het afgelopen jaar met 357% gestegen en treft veel vaker vrouwen. Bij dit soort ontslag heb je geen recht op een ontslagvergoeding.

Toen bekend werd dat drie VRT-journalisten met pensioen moeten omwille van hun leeftijd, kwam de vraag naar leeftijd en pensioen nog eens naar voor. In de privésector mag je verder werken na je 65, maar krijg je dan ook een uitkering als je ziek bent of je werk verliest?

Met een werkbaarheidscheque kunnen bedrijven advies inkopen om bijvoorbeeld telewerk te organiseren of de werkbaarheid in de onderneming te verhogen. Door corona merk je dat bedrijven daar meer aandacht aan besteden. Wegens de grotere interesse wordt het budget voor werkbaarheidscheques dit jaar tot 3 miljoen euro verhoogd.

Durf jij je baas te vertellen dat je niet blij bent op het werk? Volgens een enquête uitgevoerd door rekruteringskantoor Robert Walters zou 94% van de werkgevers graag zien dat werknemers het zélf aangeven wanneer ze ontevreden zijn met hun job. Maar in de praktijk gebeurt dit veel minder vaak.

Nood aan vakantie hebben we allemaal. Maar helaas heeft niet iedereen recht op vrije dagen. 3 situaties waarin je geen of minder vakantiedagen krijgt.

De sociale partners bereikten een akkoord over een kader voor hogere minimumlonen, flexibele overuren en eindeloopbaan. Wat verandert er voor de landingsbanen?

In maart heeft een recordaantal werknemers aan telewerk gedaan, zo meldt hr-bedrijf Attentia. Het aantal telewerkers lag zelfs hoger dan in de beginperiode van de coronapandemie. Volgens sectorgenoot SD Worx wil een op drie Belgen ook na corona minimum één keer per week thuiswerken. Op 9 juni gaat een eerste versoepeling van de telewerkregels in voege.