Meer dan 1 op 5 zelfstandigen oefent paramedisch beroep uit

Van de ongeveer 1 miljoen zelfstandigen in België oefent een derde een vrij beroep uit en meer dan één op de vijf (22 procent) oefent een paramedisch beroep uit. Dat blijkt uit cijfers van het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen van Zelfstandige Ondernemers (RSVZ) die dienstverlener Acerta analyseerde.

Slechts 4 procent van middelgrote ondernemingen kent loonbonussen toe

Bedrijven maken onvoldoende gebruik van mogelijkheden om medewerkers financieel te belonen. Nochtans biedt flexibele verloning een interessant alternatief voor de dure 'naakte' loonsverhoging. Amper 4 procent van de middelgrote bedrijven die aan 'performance management' doen, kent loonbonussen toe en 5 procent van deze bedrijven winstpremies.

Zelfstandige worden: waarom en hoe?

HR dienstverlener Liantis peilde naar de reden waarom mensen een job als zelfstandige beginnen. Het antwoord: je eigen baas zijn, doen wat je graag doet en meer voldoening uit je werk halen. Hoe start je op?

7 op de 10 werkgevers is te vinden voor loopbaansparen

Bijna 70% van de werkgevers ziet in loopbaansparen een opportuniteit. Weliswaar op voorwaarde dat de loonkost niet stijgt. 1 op de 3 bedrijven geeft zijn medewerkers vandaag al de mogelijkheid om op één of andere manier tijd 'te kopen' ook al is er hiervoor nog geen wettelijk kader. Ze laten werknemers met loon, een bonus of premie extra vakantiedagen kopen, of laten overuren of extralegaal verlof opsparen.

55 een scharnierleeftijd...

50 wordt vaak gezien als de scharnierleeftijd. Maar 55 jaar is minstens een even belangrijk beslissingsmoment. Het is je laatste uitgelezen moment om met pensioensparen te starten, maar ook het beste tijdstip voor een defensieve pensioenspaarformule, een wachtpolis, een landingsbaan,...

Nog maar half zoveel mensen in brugpensioen

Het aantal bruggepensioneerden is meer dan gehalveerd sinds 2010. Terwijl er toen nog 120.000 mensen in het systeem zaten, zijn er dat nu nog 57.000. Dat blijkt uit cijfers van de RVA, waarover De Morgen en Het Laatste Nieuws woensdag berichten.

Belgen blijven bij minst flexibele werknemers van Europa

Belgische werknemers werken minder 's avonds, 's nachts en in het weekend dan werknemers in de meeste andere Europese landen. Dat blijkt uit de recentste cijfers, voor 2018, van het Steunpunt Werk, waarover VRT NWS dinsdag bericht. Zowat één op de tien werknemers werkt op uren die sterk afwijken van het klassieke nine-to-fiveregime. Alleen het weekendwerk is de afgelopen jaren toegenomen.

Belgen nog altijd bij hoogstbelaste werknemers van Europa

Belgische werknemers vierden hun "Tax Liberation Day" dit jaar op 15 juli. Tax Liberation Day is de dag waarop een werknemer in theorie niet langer werkt om belastingen te betalen en dus voor eigen rekening begint te werken. De gegevens komen uit de tiende editie van "The Tax Burden of Typical Workers in the EU" ("De belastingdruk van typische werknemers in de EU") die vandaag wordt uitgebracht.

6 op de 10 werkgevers bereid mobiliteitsbudget in te voeren

60% van de werkgevers is van plan om het mobiliteitsbudget aan zijn personeel aan te bieden. Meer dan de helft van de werknemers is bereid de auto in te ruilen voor cash, een ecovriendelijke wagen of extra vakantie. Zo blijkt uit cijfers van Acerta.

Themaverlof voor mantelzorgers weldra mogelijk

Familieleden, vrienden, buren die regelmatig belangeloos voor iemand zorgen zijn van onschatbare waarde. Voor deze mantelzorgers werd een mantelzorgverlof uitgewerkt. De eerste aanvragen kunnen in principe vanaf 1 oktober ingediend worden.

Belgische zelfstandigen werken gemiddeld 57 uur per week

Meer dan drie op vier (76%) zelfstandigen werkt minstens 50 uur per week en één op tien zelfs 80 uur of meer. Dat blijkt uit de zelfstandigenbarometer van Securex in samenwerking met Universiteit Gent. De balans werk-privé is dan ook grondig verstoord bij 4 op 5 zelfstandigen.

Website geeft kmo's tips voor omgang met personeelsleden met kanker

Werkgevers van kmo's die geconfronteerd worden met een werknemer die kanker heeft, hebben niet altijd een pasklare oplossing om daarmee om te gaan. Het menselijke aspect verzoenen met de economische realiteit, is allesbehalve evident. De website kankerenwerk.be, die pas gelanceerd is, geeft leiders van kleinere ondernemingen een houvast.

Werkgevers voorzichtiger over aanwervingen

Er zullen tijdens de zomermaanden nog altijd meer mensen worden aangeworven dan er jobs zullen sneuvelen, maar het aanwervingsritme vertraagt. Dat blijkt dinsdag uit de driemaandelijkse barometer van het humanresourcesbedrijf Manpower.

Een stap terug, waarom niet?

In 2012 vernam Brigitte Ballings dat ze - in het kader van een herstructurering - kon kiezen tussen een stap terug te zetten in haar loopbaan of het bedrijf te verlaten. Het begin van een traject, met een mooi 'gevolg': een gelukkige Brigitte en een boeiend boek over haar demotie-proces.

Een op drie Vlamingen ontevreden over loon

Een op de drie Vlamingen is ontevreden met zijn loon. Bijna een vierde zegt nog nooit een loonsverhoging te hebben gekregen, waarbij dubbel zoveel werkende vrouwen dan mannen onder die categorie vallen. Dat blijkt uit de grote koopkrachtenquête die onderzoeksbureau iVox heeft uitgevoerd bij duizend Vlamingen, in opdracht van het VTM-programma Telefacts.