Sommige verhuurders gaan over de schreef en vragen potentiële huurders om informatie die niets terzake doet of waarmee ze hun privacy schenden. Omdat daar zoveel discussie over is, heeft de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer in 2009 een aanbeveling gedaan over de vragen die een verhuurder mag stellen, rekening houdend met de (federale) Antidiscriminatiewet en de Privacywet. Sinds de laatste staatshervorming is de huurwetgeving echter een gewestmaterie. De regelgeving kan dus in de toekomst worden bijgestuurd en naargelang het gewest waar je eigendom ligt verschillen. In de regionale huurwetgeving kunnen voortaan ook specifieke bepalingen worden opgenomen om discriminatie tegen te gaan.
...