Na het pensioenakkoord van deze zomer, dat nog in wetgeving gegoten moet worden (intussen werden vraagtekens geplaatst bij de pensioenbonus die op termijn (te)veel zou kosten), heeft de federale regering recent een Begrotingsakkoord gesloten. Daarin maatregelen om de energiecrisis te bekampen, maar ook maatregelen die te maken hebben met het tijdskrediet. Ook die moeten nog in wetgeving worden omgezet! Voltijds tijdskrediet om voor je kinderen te zorgen zal je kunnen opnemen tot het kind 5 jaar is (nu is dat tot 8 jaar). Je zal ook minder lang dit tijdskrediet kunnen nemen: 48 ipv 51 maanden. De leeftijdsgrens voor deeltijds tijdskrediet verandert niet.

Er zal ook gesleuteld worden aan de uitkeringen. Het basisbedrag blijft hetzelfde, maar sommige extra's vallen weg.

We brengen hier even de opdeling van de soorten afwezigheid in herinnering, want er bestaan verschillende systemen naast mekaar.

- In de privésector is er het tijdskrediet, met daarin een 'algemeen stelsel' (het tijdskrediet voor een specifiek motief, zoals bijvoorbeeld: zorgen voor een kind jonger dan 8/5 jaar) en het 'stelsel landingsbanen'. Een landingsbaan kan je in principe nemen vanaf je 55ste (soms ook vroeger) als je ook aan de andere voorwaarden voldoet. Maar een RVA-uitkering landingsbaan krijg je pas op je 60ste.

- Naast het tijdskrediet bestaan ook de thematische verloven, die zowel voor de privé als voor de openbare sector gelden. De thematische verloven zijn: verlof voor medische bijstand, palliatief verlof (er bestaat ook een tijdskrediet met motief 'palliatieve zorgen verlenen') , ouderschapsverlof en mantelzorgverlof. Bij de thematische verloven gaat het dus ook om verlof voor een specifieke reden, net zoals bij het tijdskrediet, maar de voorwaarden verschillen.

Welke extra's staan op de helling?

- In het tijdskrediet 'algemeen stelsel' (tijdskrediet voor een motief) krijgen werknemers met minstens 5 jaar anciënniteit vandaag een extra uitkering bij halftijds en voltijds tijdskrediet. Deze surplus zou wegvallen. Bij een vermindering met 1/5 is er geen surplus.

- Voor de thematische verloven: hier geldt vandaag een extra van 136 euro netto voor 50-plussers bij een loopbaanvermindering tot een halftijdse job (basisbedrag) en 67 euro netto voor 50-plussers bij een loopbaanvermindering met 1/5 (basisbedrag). Ook dit surplus zou wegvallen.

Het tijdskrediet 'landingsbaan' verandert niet.

Na het pensioenakkoord van deze zomer, dat nog in wetgeving gegoten moet worden (intussen werden vraagtekens geplaatst bij de pensioenbonus die op termijn (te)veel zou kosten), heeft de federale regering recent een Begrotingsakkoord gesloten. Daarin maatregelen om de energiecrisis te bekampen, maar ook maatregelen die te maken hebben met het tijdskrediet. Ook die moeten nog in wetgeving worden omgezet! Voltijds tijdskrediet om voor je kinderen te zorgen zal je kunnen opnemen tot het kind 5 jaar is (nu is dat tot 8 jaar). Je zal ook minder lang dit tijdskrediet kunnen nemen: 48 ipv 51 maanden. De leeftijdsgrens voor deeltijds tijdskrediet verandert niet.Er zal ook gesleuteld worden aan de uitkeringen. Het basisbedrag blijft hetzelfde, maar sommige extra's vallen weg.We brengen hier even de opdeling van de soorten afwezigheid in herinnering, want er bestaan verschillende systemen naast mekaar.- In de privésector is er het tijdskrediet, met daarin een 'algemeen stelsel' (het tijdskrediet voor een specifiek motief, zoals bijvoorbeeld: zorgen voor een kind jonger dan 8/5 jaar) en het 'stelsel landingsbanen'. Een landingsbaan kan je in principe nemen vanaf je 55ste (soms ook vroeger) als je ook aan de andere voorwaarden voldoet. Maar een RVA-uitkering landingsbaan krijg je pas op je 60ste.- Naast het tijdskrediet bestaan ook de thematische verloven, die zowel voor de privé als voor de openbare sector gelden. De thematische verloven zijn: verlof voor medische bijstand, palliatief verlof (er bestaat ook een tijdskrediet met motief 'palliatieve zorgen verlenen') , ouderschapsverlof en mantelzorgverlof. Bij de thematische verloven gaat het dus ook om verlof voor een specifieke reden, net zoals bij het tijdskrediet, maar de voorwaarden verschillen.- In het tijdskrediet 'algemeen stelsel' (tijdskrediet voor een motief) krijgen werknemers met minstens 5 jaar anciënniteit vandaag een extra uitkering bij halftijds en voltijds tijdskrediet. Deze surplus zou wegvallen. Bij een vermindering met 1/5 is er geen surplus.- Voor de thematische verloven: hier geldt vandaag een extra van 136 euro netto voor 50-plussers bij een loopbaanvermindering tot een halftijdse job (basisbedrag) en 67 euro netto voor 50-plussers bij een loopbaanvermindering met 1/5 (basisbedrag). Ook dit surplus zou wegvallen.Het tijdskrediet 'landingsbaan' verandert niet.