Toen Marc die ochtend naar het werk reed, moest hij stoppen voor een alcoholcontrole. Hij had de avond voordien een glaasje gedronken, maar zeker niet te veel, en intussen waren er al heel wat uren verstreken. Tot zijn verbazing blies hij positief: de ademtest gaf 0,26 mg/l UAL (uitgeademde alveolaire lucht) aan, iets boven de limiet van 0,22 mg/l UAL of 0,5 promille. Hoe kon dat nu? De politieagenten overtuigen bleek zinloos, die moesten zich houden aan wat ze vaststelden. Ze deden wel een aantal tests om na te gaan of Marc zich in een toestand van strafbare alcoholintoxicatie bevond, wat iets anders is dan dronkenschap.
...

Toen Marc die ochtend naar het werk reed, moest hij stoppen voor een alcoholcontrole. Hij had de avond voordien een glaasje gedronken, maar zeker niet te veel, en intussen waren er al heel wat uren verstreken. Tot zijn verbazing blies hij positief: de ademtest gaf 0,26 mg/l UAL (uitgeademde alveolaire lucht) aan, iets boven de limiet van 0,22 mg/l UAL of 0,5 promille. Hoe kon dat nu? De politieagenten overtuigen bleek zinloos, die moesten zich houden aan wat ze vaststelden. Ze deden wel een aantal tests om na te gaan of Marc zich in een toestand van strafbare alcoholintoxicatie bevond, wat iets anders is dan dronkenschap."Alcoholintoxicatie kan je objectief wetenschappelijk vaststellen", duidt advocaat David Vrijmoed. "Test je meer dan 0,5 promille (0,22 mg/l UAL) bij een ademtest, dan zit je boven de toegelaten norm en word je bestraft. Dronkenschap betekent dat je niet meer in staat bent om te rijden, in de rechtspraak omschreven als het verlies van controle over je daden. Je kan dus dronken zijn zonder positief te blazen, maar je kan ook boven de limiet blazen en toch geen tekenen van dronkenschap vertonen. Of je veroordeeld wordt voor dronkenschap of louter voor het rijden in een toestand van strafbare alcoholintoxicatie is niet enkel belangrijk voor de straf, maar ook voor de burgerlijke aansprakelijkheid. Veroorzaak je een ongeval en ben je dronken, dan kan jouw verzekeraar de vergoeding die hij aan het slachtoffer moet betalen van jou terugeisen (weliswaar wettelijk geplafonneerd). Dronkenschap is dus een feitenkwestie. De rechter baseert zich daarbij op de vaststellingen van de agenten die een checklist afwerken en eventueel op een klinisch verslag van een arts."Marc bleek nog recht te kunnen lopen op een lijn, kon een muntje oprapen en rook niet vies (ja, ook dat staat in de checklist). Niet dronken dus, wel geïntoxiceerd.Qua boete betekende dit voor Marc een onmiddellijke inning van €170 (opdeciemen inbegrepen). Advocaat David Vrijmoed: "De politie doet je een voorstel om de som te betalen. Doe je dit niet, dan word je gedagvaard om te verschijnen voor de politierechtbank. In dat geval riskeer je een boete van €150 tot €3.000 en een rijverbod van 8 dagen tot 5 jaar (alcoholintoxicatie van 0,5 promille (0,22 mg/l UAL) tot 0,8 promille (0,35 mg/l UAL))."Positief blazen betekent ook meteen je wagen achterlaten, want je krijgt een tijdelijk rijverbod van drie uur. Marc moest minstens twee mensen om hulp vragen om hem op te pikken én om zijn wagen te komen ophalen. Vraag maar meteen of je bereidwillige vrienden geen glaasje hebben gedronken, want ook je helpers worden aan een alcoholtest onderworpen!"Bedraagt de alcoholintoxicatie minstens 0,8 promille (0,35 mg/l UAL) dan krijg je een onmiddellijk rijverbod van minstens zes uur en kan je rijbewijs, afhankelijk van de intoxicatiegraad, voor 15 dagen worden ingetrokken. De politie neemt daarvoor contact met het Politieparket dat daarover beslist. Nadien kan je je rijbewijs terug ophalen op de griffie van de politierechtbank. Die periode van onmiddellijke intrekking wordt afgetrokken van de duur van het rijverbod dat eventueel later door de politierechtbank wordt opgelegd.""Als de graad van alcoholintoxicatie hoog is of bij een ongeval waarbij een bestuurder met een strafbare alcoholintoxicatie betrokken is, zal het Openbaar ministerie de zaak voor de politierechtbank brengen. De politierechter kan een rijverbod van 8 dagen tot 5 jaar opleggen. De geldboete voor 0,8 promille (0,22 mg/l UAL) of hoger bedraagt dan minimum €1.200. De politierechtbank kan ook medische en psychologische proeven opleggen en/of je opnieuw een theoretisch en/of praktisch rijexamen laten afleggen. Was je ook nog dronken, dan heeft de rechter geen keuze en is hij verplicht om je bovenop de geldboete te veroordelen tot het afleggen van medische en psychologische proeven, naast een rijverbod van minimum één maand", verduidelijkt David Vrijmoed."De politierechtbank heeft wel altijd de mogelijkheid om de geldboete geheel of gedeeltelijk op te leggen. Ook het rijverbod kan gedeeltelijk met uitstel worden opgelegd. En je kan de politierechter vragen om het rijverbod enkel op te leggen tijdens weekends en op feestdagen."Marc blies positief, hoewel hij de avond voordien amper iets gedronken had. Dat kan. Bepaalde kalmeringsmiddelen zoals valium of temesta, enz. vergroten het effect van alcohol. Bij eenzelfde hoeveelheid kan je graad van alcoholintoxicatie hoger oplopen of kan je sneller tekenen van dronkenschap vertonen. Daarom noteren politieagenten ook altijd of je bepaalde geneesmiddelen gebruikt.Meer info over verkeersrecht op www.advocaat-verkeersrecht.be