Het is een patiëntenrecht dat je goed geïnformeerd wordt over de kosten voordat je toestemt met een onderzoek of behandeling in het ziekenhuis. Naar aanleiding van de Europese dag van de rechten van de patiënt deed het Vlaams Patiëntenplatform een grootschalige bevraging bij 1.668 burgers en zorgverleners naar hun kennis over wat ze moeten betalen in het ziekenhuis. Gemiddeld beantwoordden de deelnemers 6 van de 9 vragen juist. 12% van de deelnemers slaagde niet voor de test en behaalde een score lager dan 50%.

Eénpersoonskamer en geconventioneerde artsen

De beste scores behaalden ze op vragen over kosten en terugbetaling die verbonden zijn aan een éénpersoonskamer en wat het betekent als zorgverleners geconventioneerd zijn.

Voor drie vragen wisten telkens meer dan 90% van de deelnemers het juiste antwoord.

99% van de deelnemers wist dat wanneer je bewust kiest voor een éénpersoonskamer het ziekenhuis je kamersupplementen en de arts je ereloonsupplementen mag aanrekenen.

97% van de deelnemers schatte het goed in dat je bij een geconventioneerde arts niet evenveel uit eigen zak betaalt als bij een niet-geconventioneerde arts.

90% van de deelnemers wist ook dat wanneer je kiest voor een éénpersoonskamer het niet zo is dat alle ereloonsupplementen en kamersupplementen altijd terugbetaald worden door de hospitalisatieverzekering, onafhankelijk van hoe hoog ze zijn.

Verhoogde tegemoetkoming en dringend ziekenvervoer

De vragen waarbij deelnemers het slechtst scoorden, gingen over de verhoogde tegemoetkoming en de prijs van dringend ziekenvervoer.

28% van de deelnemers wist dat je in het geval van de derdebetalersregeling enkel remgeld aan je arts moet betalen. De verhoogde tegemoetkoming geeft recht op een hogere tussenkomst bij raadplegingen, hospitalisaties, geneesmiddelen, ...

53% van de deelnemers kende de prijs van dringend ziekenvervoer en wist dat de patiënt dit zelf moest betalen.

53% van de deelnemers wist dan weer niet dat een geconventioneerde arts ereloonsupplementen mag vragen als je kiest voor een éénpersoonskamer

Zorgverleners niet veel beter op de hoogte

Opvallend: zorgverleners zijn slechts in beperkte mate beter op de hoogte over de kostprijs in het ziekenhuis dan personen die geen zorgverlener zijn. Zorgverleners haalden een gemiddelde score van 71%, terwijl dit bij niet-zorgverleners 70% was. Ook bij de zorgverleners werd het slechtst gescoord op de vraag rond de verhoogde tegemoetkoming, en de prijs van het dringend ziekenvervoer.

Nog te veel onwetendheid

Ilse Weeghmans, directeur van het Vlaams Patiëntenplatform besluit : "Uit deze test blijkt dat de kennis van de Vlaming over de kostprijs in het ziekenhuis nog verbeterd kan worden."

Het is een patiëntenrecht dat je goed geïnformeerd wordt over de kosten voordat je toestemt met een onderzoek of behandeling in het ziekenhuis. Naar aanleiding van de Europese dag van de rechten van de patiënt deed het Vlaams Patiëntenplatform een grootschalige bevraging bij 1.668 burgers en zorgverleners naar hun kennis over wat ze moeten betalen in het ziekenhuis. Gemiddeld beantwoordden de deelnemers 6 van de 9 vragen juist. 12% van de deelnemers slaagde niet voor de test en behaalde een score lager dan 50%.De beste scores behaalden ze op vragen over kosten en terugbetaling die verbonden zijn aan een éénpersoonskamer en wat het betekent als zorgverleners geconventioneerd zijn.Voor drie vragen wisten telkens meer dan 90% van de deelnemers het juiste antwoord.99% van de deelnemers wist dat wanneer je bewust kiest voor een éénpersoonskamer het ziekenhuis je kamersupplementen en de arts je ereloonsupplementen mag aanrekenen.97% van de deelnemers schatte het goed in dat je bij een geconventioneerde arts niet evenveel uit eigen zak betaalt als bij een niet-geconventioneerde arts.90% van de deelnemers wist ook dat wanneer je kiest voor een éénpersoonskamer het niet zo is dat alle ereloonsupplementen en kamersupplementen altijd terugbetaald worden door de hospitalisatieverzekering, onafhankelijk van hoe hoog ze zijn.De vragen waarbij deelnemers het slechtst scoorden, gingen over de verhoogde tegemoetkoming en de prijs van dringend ziekenvervoer.28% van de deelnemers wist dat je in het geval van de derdebetalersregeling enkel remgeld aan je arts moet betalen. De verhoogde tegemoetkoming geeft recht op een hogere tussenkomst bij raadplegingen, hospitalisaties, geneesmiddelen, ...53% van de deelnemers kende de prijs van dringend ziekenvervoer en wist dat de patiënt dit zelf moest betalen.53% van de deelnemers wist dan weer niet dat een geconventioneerde arts ereloonsupplementen mag vragen als je kiest voor een éénpersoonskamerOpvallend: zorgverleners zijn slechts in beperkte mate beter op de hoogte over de kostprijs in het ziekenhuis dan personen die geen zorgverlener zijn. Zorgverleners haalden een gemiddelde score van 71%, terwijl dit bij niet-zorgverleners 70% was. Ook bij de zorgverleners werd het slechtst gescoord op de vraag rond de verhoogde tegemoetkoming, en de prijs van het dringend ziekenvervoer.Ilse Weeghmans, directeur van het Vlaams Patiëntenplatform besluit : "Uit deze test blijkt dat de kennis van de Vlaming over de kostprijs in het ziekenhuis nog verbeterd kan worden."