Bij een Ik-opa-testament stelt een groot-ouder zijn kinderen aan als algemeen legataris via zijn testament. Zij erven dus in principe alle goederen van de grootouder in kwestie. Er wordt wel een last aan gekoppeld: dat het kind-erfgenaam aan zijn kinderen (dus de kleinkinderen van de grootouder) een bepaald bedrag moet betalen. De kleinkinderen erven in dat geval dus een schuldvordering op hun eigen ouder van de groot-ouder. De kleinkinderen kunnen deze schuldvordering evenwel pas innen op het moment dat hun eigen ouder overlijdt.

Minder successierechten

Door deze werkwijze moeten minder successierechten worden betaald. In het normale scenario moeten tweemaal successierechten worden betaald. Bij een Ik-opa-testament betaalt het kind enkel successierechten op het bedrag van de nalatenschap verminderd met de schuldvordering van het kleinkind. En het kleinkind betaalt alleen op de schuldvordering. Hierdoor is er een spreiding en moeten er in totaal minder rechten worden betaald. Ook op termijn kan er een aanzienlijk bedrag aan successierechten worden bespaard. Want als de ouder (die eerst erfde) overlijdt, moeten er enkel successierechten worden betaald op het actief waarvan de schuldvordering kan worden afgetrokken.

Een Ik-opa-testament heeft vooral zin als de grootouder kinderen heeft die er financieel behoorlijk goed voorstaan en zelf al aan successieplanning doen. Hou wel rekening met de reserve van de kinderen (ze hebben sowieso recht op een bepaald deel van de nalatenschap).

Indien u een Ik-opa-testament wenst op te stellen, wendt u zich het best tot een notaris. Hij kan samen met u de voor- en nadelen overlopen en u helpen bij het opstellen ervan zodat later geen discussies kunnen ontstaan.

Bij een Ik-opa-testament stelt een groot-ouder zijn kinderen aan als algemeen legataris via zijn testament. Zij erven dus in principe alle goederen van de grootouder in kwestie. Er wordt wel een last aan gekoppeld: dat het kind-erfgenaam aan zijn kinderen (dus de kleinkinderen van de grootouder) een bepaald bedrag moet betalen. De kleinkinderen erven in dat geval dus een schuldvordering op hun eigen ouder van de groot-ouder. De kleinkinderen kunnen deze schuldvordering evenwel pas innen op het moment dat hun eigen ouder overlijdt. Door deze werkwijze moeten minder successierechten worden betaald. In het normale scenario moeten tweemaal successierechten worden betaald. Bij een Ik-opa-testament betaalt het kind enkel successierechten op het bedrag van de nalatenschap verminderd met de schuldvordering van het kleinkind. En het kleinkind betaalt alleen op de schuldvordering. Hierdoor is er een spreiding en moeten er in totaal minder rechten worden betaald. Ook op termijn kan er een aanzienlijk bedrag aan successierechten worden bespaard. Want als de ouder (die eerst erfde) overlijdt, moeten er enkel successierechten worden betaald op het actief waarvan de schuldvordering kan worden afgetrokken. Een Ik-opa-testament heeft vooral zin als de grootouder kinderen heeft die er financieel behoorlijk goed voorstaan en zelf al aan successieplanning doen. Hou wel rekening met de reserve van de kinderen (ze hebben sowieso recht op een bepaald deel van de nalatenschap). Indien u een Ik-opa-testament wenst op te stellen, wendt u zich het best tot een notaris. Hij kan samen met u de voor- en nadelen overlopen en u helpen bij het opstellen ervan zodat later geen discussies kunnen ontstaan.