Het gebeurt vaak dat een koper van een onroerend goed pas wil kopen als hij zeker is dat hij ook een lening krijgt bij de bank. In dat geval wordt meestal gewerkt met een verkoop onder opschortende voorwaarde. Dit betekent dat de verkoop pas definitief tot stand komt als die voorwaarde effectief gerealiseerd is. Als de koper geen lening krijgt (zoals in uw geval), is er geen verkoopovereenkomst en moet u een andere koper zoeken. Daarom voorziet u het best een termijn in de overeenkomst waarbinnen de koper een lening moet krijgen, want anders kunt u als verkoper lang wachten...

De koper zal wél moeten bewijzen dat hij geen lening kreeg. Het volstaat niet dat hij naar één enkele bank is gestapt en hem daar het krediet werd geweigerd. Hij moet de nodige inspanningen leveren om de lening te krijgen (en dus bij voldoende banken om een krediet gaan vragen). Doet hij dit niet, dan wordt de voorwaarde alsnog geacht vervuld te zijn en vindt de verkoopovereenkomst toch doorgang. Uiteraard bestaat dan de kans dat de koper niet zal kunnen betalen en dat u de ontbinding van de koop zult moeten vragen, maar dan hebt u recht op een schadevergoeding.

Houd er rekening mee dat u niet meer met een andere kandidaat-koper in zee kunt gaan eens u de verkoopovereenkomst onder opschortende voorwaarde hebt ondertekend. Zelfs niet als de nieuwe kandidaat bereid zou zijn zonder voorwaarde te kopen of zelfs meer te betalen dan de oorspronkelijke koper. U zult moeten afwachten wat de eerste kandidaat-koper doet. Verkoopt u toch een tweede keer, dan riskeert u dat de eerste kandidaat een schadevergoeding vordert én krijgt, die behoorlijk groot kan zijn. Soms wordt tot 10% van de koopprijs toegekend.

Het gebeurt vaak dat een koper van een onroerend goed pas wil kopen als hij zeker is dat hij ook een lening krijgt bij de bank. In dat geval wordt meestal gewerkt met een verkoop onder opschortende voorwaarde. Dit betekent dat de verkoop pas definitief tot stand komt als die voorwaarde effectief gerealiseerd is. Als de koper geen lening krijgt (zoals in uw geval), is er geen verkoopovereenkomst en moet u een andere koper zoeken. Daarom voorziet u het best een termijn in de overeenkomst waarbinnen de koper een lening moet krijgen, want anders kunt u als verkoper lang wachten... De koper zal wél moeten bewijzen dat hij geen lening kreeg. Het volstaat niet dat hij naar één enkele bank is gestapt en hem daar het krediet werd geweigerd. Hij moet de nodige inspanningen leveren om de lening te krijgen (en dus bij voldoende banken om een krediet gaan vragen). Doet hij dit niet, dan wordt de voorwaarde alsnog geacht vervuld te zijn en vindt de verkoopovereenkomst toch doorgang. Uiteraard bestaat dan de kans dat de koper niet zal kunnen betalen en dat u de ontbinding van de koop zult moeten vragen, maar dan hebt u recht op een schadevergoeding. Houd er rekening mee dat u niet meer met een andere kandidaat-koper in zee kunt gaan eens u de verkoopovereenkomst onder opschortende voorwaarde hebt ondertekend. Zelfs niet als de nieuwe kandidaat bereid zou zijn zonder voorwaarde te kopen of zelfs meer te betalen dan de oorspronkelijke koper. U zult moeten afwachten wat de eerste kandidaat-koper doet. Verkoopt u toch een tweede keer, dan riskeert u dat de eerste kandidaat een schadevergoeding vordert én krijgt, die behoorlijk groot kan zijn. Soms wordt tot 10% van de koopprijs toegekend.