"Er is niets meer te vinden dat nog iets opbrengt!" Vandaag is het moeilijk om een hoog rendement te halen, zoveel is zeker. Toch dienen er zich nog steeds lucratieve kansen aan, op voorwaarde dat je geduld oefent. Welke? Twee specialisten geven een antwoord op die vraag.
...

"Er is niets meer te vinden dat nog iets opbrengt!" Vandaag is het moeilijk om een hoog rendement te halen, zoveel is zeker. Toch dienen er zich nog steeds lucratieve kansen aan, op voorwaarde dat je geduld oefent. Welke? Twee specialisten geven een antwoord op die vraag."Op welk tijdstip wil je aan je geld kunnen? Wat wil je ermee aanvangen? Bekijk eerst je persoonlijke situatie en hoe die verandert, en denk pas daarna aan beleggen", stelt Evert Van Meeuwen, senior investment manager bij beleggings-, beheers- en verzekeringsmaatschappij NN. "Als je vandaag spaart voor je pensioen over pakweg 20 jaar, dan kan je op een dynamische manier beleggen. Want op lange termijn brengen aandelen meer op dan andere beleggingsvormen. Maar heb je dat geld nodig op korte termijn - één tot twee jaar - om een huis te bouwen of met pensioen te gaan, dan zijn aandelen niet aangewezen. En al zeker niet na een lange periode van groei op de beurs. Richt je dan eerder op defensieve beleggingsproducten. Maar weet dat het rendement van obligaties in Europa erg laag is."Steven De Punt, partner bij Fortuna Financial Group, verwoordt het zo: "Durf investeren! Niet op een onvoorzichtige manier, maar weldoordacht en rekening houdend met je risicoprofiel en je toekomstige projecten. Besteed geen aandacht aan de koersbewegingen op korte termijn, maar blijf gefocust op de perspectieven op lange termijn." Dat is duidelijk, maar moet je dan voor aandelen of toch maar voor obligaties gaan? "De obligatiemarkt zal het in de toekomst moeilijker krijgen", waarschuwt de specialist. "De laatste 30 jaar konden we profiteren van de daling van de interestvoeten. In het huidige klimaat van stijgende interesten wordt het moeilijker en moeilijker om met een defensieve strategie een mooi rendement te behalen. Tenzij je bereid bent om ook hier meer risico te nemen, door bijvoorbeeld obligaties van lagere kwaliteit of van opkomende landen in je portefeuille op te nemen. Maar dan moet je je er wel bewust van zijn dat tegelijk ook het risico stijgt."Beleggen in aandelen doe je dus op lange termijn, wetend dat tussentijdse pieken en dieptepunten - het roetsjbaankarakter van de beurs - deel uitmaken van het spel. "Aandelen kunnen mooie kansen bieden aan beleggers die geduld oefenen", vervolgt Steven De Punt. "En vergeet de dividenduitkeringen niet, die voor tussentijdse inkomsten kunnen zorgen. De laatste maanden zijn de beurzen een stuk volatieler geworden, waardoor de stressbestendigheid van beleggers danig op de proef wordt gesteld. Toch blijven de perspectieven voorzichtig positief. De meeste analisten zijn het er over eens dat we op economisch vlak niet meteen een harde landing moeten verwachten. De groei zal ook in 2019 doorzetten, zij het meer gematigd. Bovendien zijn de Europese aandelen op dit moment niet duur en hebben ook de aandelen van groeilanden de laatste jaren gevoelig terrein moeten prijsgeven. Dat maakt dat bepaalde aandelen intussen interessant zijn om aan te kopen."Evert Van Meeuwen voegt eraan toe: "Na de sterke stijging van de aandelen de voorbije tien jaar en ondanks de stevige economische indicatoren, kenden de beurzen een moeilijke periode. In 2018 legden de opkomende landen slechte resultaten voor als gevolg van de crisis in Turkije en in Argentinië en vanwege de stijging van de Amerikaanse dollar. Ook de politieke onzekerheid omtrent de Brexit en het Italiaanse begrotingstekort spelen de Europese beurzen parten. Maar de Verenigde Staten hebben relatief goed standgehouden, onder meer dankzij de belastingverminderingen." Wat is dan vandaag de juiste beleggingsstrategie? "Wat betreft aandelen blijven we positief op lange termijn, zelfs voor wie pas in 2019 wil instappen."Maar bedrijven op de voet volgen en ook de economische trends in de gaten houden, vergt veel tijd, energie en kennis. Investeren in beleggingsfondsen (aandelen en obligaties) kan dan een alternatief vormen. Ook hier is het rendement niet gegarandeerd en het geïnvesteerde kapitaal niet beschermd, maar er bestaan wel conservatieve fondsen, defensief of dynamisch (bijvoorbeeld 70% aandelen), die worden geleid door ervaren fondsenbeheerders. Welke sectoren genieten de voorkeur? Die welke inzetten op artificiële intelligentie, het internet of things, virtual reality. Bovendien investeren steeds meer beleggingsfondsen enkel nog in bedrijven die op een ecologisch verantwoorde manier werken.Ook al ligt de focus op nieuwe technologieën, toch blijft ook hier de basisreflex van de goeie huisvader overeind. De eerste is om niet al zijn eieren in dezelfde korf te leggen. Een goed gediversifieerde portefeuille blijft de basis: om de kansen te grijpen die zich aandienen, maar om tegelijk ook rugdekking te hebben. "Diversifiëren kan eventueel ook door goud en onroerend goed als toegevoegde waarde in de portefeuille op te nemen", aldus Evert Van Meeuwen.Laten we even dieper ingaan op dat onroerend goed, want tal van specialisten menen dat vastgoed vandaag overgewaardeerd is in ons land. Een stijging van de interestvoeten zou dan voor een neerwaartse druk op de prijzen kunnen zorgen. Daarom is diversifiëren zo belangrijk bij beleggingen in immobiliën. "Investeren in één appartement is geen pertinente keuze", oppert Steven De Punt. "Denk maar aan huurders die niet of te laat betalen. Of aan een appartement waarvan de ligging uiteindelijk niet zo gunstig blijkt te zijn. Ook toekomstige fiscale hervormingen kunnen voor onaangename verrassingen zorgen. Het alternatief? Denk eraan om in immobiliënfondsen te investeren. Die fondsen bieden een betere spreiding, meer bepaald in het soort vastgoed dat privé-investeerders niet op eigen houtje kunnen financieren. Ik denk dan aan zorgvastgoed, logistiek... En het is ook fiscaal interessant als je hier slim in investeert. Plus je hoeft je niet langer te bekommeren om eventuele problemen met wanbetalers!"