Met de invoering van een zorgverzekering volgt de Waalse regering na vijftien jaar het Vlaamse voorbeeld. Dat voorbeeld heeft ze trouwens jarenlang tevergeefs bestreden. Bedoeling is dat alle Walen ouder dan 25 jaar een bijdrage zullen betalen van 50 euro.

Gemiddeld zouden de rechthebbenden 300 euro per maand ontvangen. Dat is meer dan de 130 per maand in Vlaanderen, waar er meer zorgbehoevenden zijn en de individuele bijdrage even hoog ligt, aldus bevoegd minister Maxime Prévot.

Maar daaruit concluderen dat het Waalse systeem genereuzer zou zijn, is volgens Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen wat kort door de bocht. "In Wallonië zal de tegemoetkoming van hulp aan bejaarden worden geïntegreerd in de zorgverzekering, waardoor het bedrag van de Waalse zorgverzekering hoger lijkt uit te vallen (300 euro)", klinkt het. "In Vlaanderen kunnen de 230.000 Vlamingen die elk jaar voor langdurige zorg op de zorgverzekering (130 euro) een beroep kunnen doen, daarbovenop rekenen op de Tegemoetkoming Hulp aan Bejaarden. Deze laatste kent bedragen toe die variëren in functie van de zorgzwaarte tussen de 83 en 560 euro. Dit betekent dat een zwaar zorgbehoevende in Vlaanderen tot 690 euro kan ontvangen voor het dekken van de kosten die zijn zorgbehoevendheid met zich meebrengt."

Volgens Vandeurzen leggen Vlaanderen en Wallonië elk hun eigen accenten. "Dit is logisch omdat de uitgangssituatie in beide regio's in de loop der jaren uit elkaar is gegroeid. Daarom is het niet juist om de uitkering van de Vlaamse zorgverzekering op zich te vergelijken met de toekomstige uitkering van de Waalse autonomieverzekering."

Met de invoering van een zorgverzekering volgt de Waalse regering na vijftien jaar het Vlaamse voorbeeld. Dat voorbeeld heeft ze trouwens jarenlang tevergeefs bestreden. Bedoeling is dat alle Walen ouder dan 25 jaar een bijdrage zullen betalen van 50 euro. Gemiddeld zouden de rechthebbenden 300 euro per maand ontvangen. Dat is meer dan de 130 per maand in Vlaanderen, waar er meer zorgbehoevenden zijn en de individuele bijdrage even hoog ligt, aldus bevoegd minister Maxime Prévot. Maar daaruit concluderen dat het Waalse systeem genereuzer zou zijn, is volgens Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen wat kort door de bocht. "In Wallonië zal de tegemoetkoming van hulp aan bejaarden worden geïntegreerd in de zorgverzekering, waardoor het bedrag van de Waalse zorgverzekering hoger lijkt uit te vallen (300 euro)", klinkt het. "In Vlaanderen kunnen de 230.000 Vlamingen die elk jaar voor langdurige zorg op de zorgverzekering (130 euro) een beroep kunnen doen, daarbovenop rekenen op de Tegemoetkoming Hulp aan Bejaarden. Deze laatste kent bedragen toe die variëren in functie van de zorgzwaarte tussen de 83 en 560 euro. Dit betekent dat een zwaar zorgbehoevende in Vlaanderen tot 690 euro kan ontvangen voor het dekken van de kosten die zijn zorgbehoevendheid met zich meebrengt." Volgens Vandeurzen leggen Vlaanderen en Wallonië elk hun eigen accenten. "Dit is logisch omdat de uitgangssituatie in beide regio's in de loop der jaren uit elkaar is gegroeid. Daarom is het niet juist om de uitkering van de Vlaamse zorgverzekering op zich te vergelijken met de toekomstige uitkering van de Waalse autonomieverzekering."