Vrouwen hebben statistisch nog steeds op alle leeftijden een lagere sterftekans dan mannen. Daarom is een overlijdensverzekering vandaag voordeliger voor een vrouw dan voor een man. Als zij inderdaad langer leven, is de groter kans dat zij hun volledig zullen afbetalen; En daar het toch om bij een schuldsaldoverzekering. Anderzijds is een renteverzekering goedkoper voor een man omdat een man gemiddeld minder lang leeft dan een vrouw. De rente moet dus minder lang uitbetaald worden. Tot 21 december 2012 is er vanuit dit verschil in statistische gemiddelde levensduur ook een verschil in prijs mogelijk. Na 21 december 2012 is dat niet langer het geval.

Gelijke behandeling

Het Europees Hof van Justitie ijvert al langer voor een gelijke behandeling van mannen en vrouwen. Zo bestaat er al enkele jaren een Europese richtlijn die bepaalt datverzekeraars hun premies niet mogen afstemmen op het geslacht van de verzekerde.Deze Europese richtlijn was in België al omgezet voor onder meer auto- en hospitalisatieverzekeringen, maar voor levensverzekeringen hadBelgië een uitzondering ingeroepen. Maar in 2009 betwiste het Europees Hof deze uitzondering omdat ze niet compatibel is met de gelijke behandeling van mannen en vrouwen.

Betalen mannen minder of vrouwen méér?

De vraag is dan of vrouwen méér zullen betalen voor hun schuldsaldoverzekering of mannen minder. En of mannen méér zullen betalen voor hun renteverzekering en vrouwen minder?

In het persbericht dat Assuralia over deze kwestie verspreidt, staat:

"In ieder geval zullen hun premies of rentes elkaar niet precies in het midden ontmoeten ten opzichte van de verschillende bedragen die ze vandaag betalen of ontvangen. Dat komt omdat de verhouding tussen mannen en vrouwen voortdurend verandert en verschillend is van verzekeraar tot verzekeraar. Of de klant nu een vrouw of een man is, de verzekeraar moet premies aanrekenen die voldoende zijn om het risico te dekken, ongeacht of het nu gaat om een man of om een vrouw. "

In elk geval zal de prijs voor een schuldsaldoverzekering voor een vrouw duurder worden. Voor koppels zal de verandering waarschijnlijk eerder positief uitvallen, omdat de premie voor mannen zal dalen.

Geen verhoging taks

Buiten het prijsverschil voor mannen en vrouwen rees recent ook de vraag naar het fiscale lot van de schuldsaldoverzekering. Tijdens de begrotingsonderhandelingen werd beslist om detaks op levensverzekeringen van 1,1% naar 2% te brengen. Dit geldt voor bijvoorbeeld de tak 21-producten (spaarverzekeringen). De verhoging geldt niet voor schuldsaldoverzekeringen, pensioenspaarverzekeringen en groepsverzekeringen.

Vrouwen hebben statistisch nog steeds op alle leeftijden een lagere sterftekans dan mannen. Daarom is een overlijdensverzekering vandaag voordeliger voor een vrouw dan voor een man. Als zij inderdaad langer leven, is de groter kans dat zij hun volledig zullen afbetalen; En daar het toch om bij een schuldsaldoverzekering. Anderzijds is een renteverzekering goedkoper voor een man omdat een man gemiddeld minder lang leeft dan een vrouw. De rente moet dus minder lang uitbetaald worden. Tot 21 december 2012 is er vanuit dit verschil in statistische gemiddelde levensduur ook een verschil in prijs mogelijk. Na 21 december 2012 is dat niet langer het geval.Het Europees Hof van Justitie ijvert al langer voor een gelijke behandeling van mannen en vrouwen. Zo bestaat er al enkele jaren een Europese richtlijn die bepaalt datverzekeraars hun premies niet mogen afstemmen op het geslacht van de verzekerde.Deze Europese richtlijn was in België al omgezet voor onder meer auto- en hospitalisatieverzekeringen, maar voor levensverzekeringen hadBelgië een uitzondering ingeroepen. Maar in 2009 betwiste het Europees Hof deze uitzondering omdat ze niet compatibel is met de gelijke behandeling van mannen en vrouwen.De vraag is dan of vrouwen méér zullen betalen voor hun schuldsaldoverzekering of mannen minder. En of mannen méér zullen betalen voor hun renteverzekering en vrouwen minder?In het persbericht dat Assuralia over deze kwestie verspreidt, staat:"In ieder geval zullen hun premies of rentes elkaar niet precies in het midden ontmoeten ten opzichte van de verschillende bedragen die ze vandaag betalen of ontvangen. Dat komt omdat de verhouding tussen mannen en vrouwen voortdurend verandert en verschillend is van verzekeraar tot verzekeraar. Of de klant nu een vrouw of een man is, de verzekeraar moet premies aanrekenen die voldoende zijn om het risico te dekken, ongeacht of het nu gaat om een man of om een vrouw. "In elk geval zal de prijs voor een schuldsaldoverzekering voor een vrouw duurder worden. Voor koppels zal de verandering waarschijnlijk eerder positief uitvallen, omdat de premie voor mannen zal dalen.Buiten het prijsverschil voor mannen en vrouwen rees recent ook de vraag naar het fiscale lot van de schuldsaldoverzekering. Tijdens de begrotingsonderhandelingen werd beslist om detaks op levensverzekeringen van 1,1% naar 2% te brengen. Dit geldt voor bijvoorbeeld de tak 21-producten (spaarverzekeringen). De verhoging geldt niet voor schuldsaldoverzekeringen, pensioenspaarverzekeringen en groepsverzekeringen.