Met 65 op pensioen is vandaag de regel. Wat niet wil zeggen dat je dan ook een volledig pensioen krijgt uitgekeerd. Want voor je pensioenberekening bestaat er nog altijd zoiets als een volledige loopbaan. Vroeger werd die uitgedrukt in jaren, met 45/45sten als eenheid van loopbaan. Vandaag wordt er niet langer in jaren, maar in dagen geteld. En staan 14.040 gewerkte dagen gelijk aan een volledige loopbaan, lees een volledig pensioen. Haal je dat aantal dagen niet, dan krijg je een breukdeel van wat je volledige pensioenbedrag zou zijn.
...

Met 65 op pensioen is vandaag de regel. Wat niet wil zeggen dat je dan ook een volledig pensioen krijgt uitgekeerd. Want voor je pensioenberekening bestaat er nog altijd zoiets als een volledige loopbaan. Vroeger werd die uitgedrukt in jaren, met 45/45sten als eenheid van loopbaan. Vandaag wordt er niet langer in jaren, maar in dagen geteld. En staan 14.040 gewerkte dagen gelijk aan een volledige loopbaan, lees een volledig pensioen. Haal je dat aantal dagen niet, dan krijg je een breukdeel van wat je volledige pensioenbedrag zou zijn.Maar wat als je meer dan 14.040 dagen hebt gewerkt? Vroeger kon je daarmee je pensioen niet opkrikken. Wel werden de minst gunstige jaren van je carrière - meestal de beginjaren, toen je nog niet veel verdiende - weggelaten ten voordele van de gunstigste jaren. Voor wie vanaf 1 januari 2019 met pensioen gaat, zullen álle gewerkte dagen meetellen, wat zich automatisch zal vertalen in een hoger pensioenbedrag. Al moeten we dat hier toch nuanceren, want enkel effectief gewerkte dagen tellen mee. Dus niet de dagen dat je ziek, werkloos of op SWT, het Stelsel Werkloosheid met bedrijfs-Toelage of het vroegere brugpensioen, was. Voor SWT'ers kan dat ertoe leiden dat de meer voordelige jaren op het einde van de loopbaan wegvallen en de jaren die minder opbrengen (zoals die aan het begin van de loopbaan) behouden blijven. Voor hen draait de nieuwe maatregel dus in hun nadeel uit. Al zijn er wel een paar uitzonderingen. Onder meer voor SWT'ers die al voor 1 september 2017 de broodnodige 14.040 dagen hadden bijeengewerkt. Want zij blijven onder de oude regel vallen en strijken dus wel een iets hoger pensioen op.Ongeacht hoeveel jaren je hebt gewerkt, vandaag kan je op 65 met pensioen. Wil je vroeger stoppen - en vervroegd met pensioen gaan - dan moet je aan twee voorwaarden voldoen: je moet de juiste leeftijd hebben én het juiste aantal jaren hebben gewerkt. Zo moet je dit jaar 63 jaar zijn en 42 jaar hebben gewerkt. Enkel wie een heel lange loopbaan heeft, kan nog op 61 jaar vervroegd met pensioen als hij/zij 43 jaar heeft gewerkt, of op 60 jaar bij een loopbaan van 44 jaar.Tot vorig jaar konden SWT'ers niet vervroegd met pensioen. Belandde je bijvoorbeeld op 60 in het SWT-stelsel, dan bleef je daar verplicht inzitten tot je 65 werd en je op wettelijk pensioen kon. Sinds dit jaar kan je als SWT'er wél met vervroegd pensioen, als je uiteraard aan de hierboven vermelde leeftijd- en loopbaanvoorwaarden voldoet.De vraag is echter waarom je dat als SWT'er ook effectief zou doen? Want als je stopt op 63 jaar, verlies je twee jaar voor je pensioenberekening. Dat is toch niet voordelig? Bovendien moet je dan ook nog eens meer belastingen betalen op je aanvullend pensioen (als je er een hebt). Want als je voor 65 met pensioen gaat, moet je je groepsverzekering verplicht opnemen en betaal je 16,5% i.p.v. 10% belastingen op het deel opgebouwd met werkgeversbijdragen. Nog een argument om niet vervroegd met pensioen te gaan, toch?Koen Peumans, woordvoerder van minister van Pensioenen, Bacquelaine, nuanceert: "Als je als SWT'er vervroegd met pensioen gaat, moet je niet langer 'aangepast beschikbaar' zijn voor de arbeidsmarkt - zeg maar niet langer als werkzoekende zijn ingeschreven en passend werk of een passende opleiding aanvaarden. Die verplichting om werk te zoeken kan negatief doorwegen. Als je met vervroegd pensioen gaat, mag je ook bijverdienen. In vele gevallen zal je pensioen plus het loon dat je uit deze bijkomende activiteit haalt hoger uitvallen dan je werkloosheidsuitkering plus de aanvulling van je werkgever. Iemand die met vervroegd pensioen is, zal dus vaak een hoger inkomen hebben dan een SWT'er. Die laatste heeft er dan ook enkel voordeel bij om met vervroegd pensioen te gaan. Nu is er dus die bijkomende keuzemogelijkheid.""Momenteel werkt de Kamer ook aan een voorstel om de groepsverzekering van mensen met een volledige loopbaan van 45 jaar aan het meest voordelige tarief van 10% te belasten. Volgens cijfers van de Federale Pensioendienst kwamen in 2016 zo'n 9.500 werknemers aan een loopbaan van 45 jaar nog voor ze 65 werden. Voor een gemengde loopbaan als werknemer en zelfstandige gaat het om 3.500 mensen. Hiervan heeft naar schatting 10 tot 30% een aanvullend pensioen.""Er zijn dus voor- en nadelen aan uit het SWT-stelsel stappen en kiezen voor vervroegd pensioen", beaamt Koen Peumans. "Iedereen moet voor zichzelf afwegen wat het meest gunstige is. Weet echter dat als je voor het vervroegd pensioen kiest, er geen weg terug is. Via MyPension kan je beide opties simuleren, zodat je kan zien wat voor jou het voordeligst is. En vanaf 55 jaar kan je bij de Federale Pensioendienst ook een gepersonaliseerde berekening van je pensioenbedrag aanvragen."