De drie gewesten doen inspanningen om op het vlak van de successierechten de gezinswoning minder te treffen dan de andere goederen. Ze doen dat wel op een andere manier: Vlaanderen werkt sinds 2007 met een vrijstelling op het deel van de gezinswoning dat de langstlevende partner erft, Wallonië en Brussel werken met gunsttarieven. Vanaf 2014 zou Brussel ook met een vrijstelling werken.

De situatie in Vlaanderen

Sinds 1 januari 2007 betaalt de Vlaamse langstlevende echtgenoot of samenwonende partner geen successierechten meer op het deel dat hij erft van de gezinswoning. Let wel, het gaat om het deel dat hij/zij erft.

Getrouwd

- Waren de echtgenoten getrouwd onder het wettelijk stelsel zonder huwelijksovereenkomst en er zijn kinderen, dan erft de langstlevende partner het vruchtgebruik op de helft van de gezinswoning (van de andere helft is hij/zij al volle eigenaar). De vrijstelling voor de langstlevende geldt dan enkel voor het deel vruchtgebruik! De waarde van het vruchtgebruik wordt bepaald op basis van sterftetabellen. Hoe ouder de langstlevende partner, hoe minder het vruchtgebruik waard is en dus hoe minder de vrijstelling zal vertegenwoordigen.

De kinderen erven de naakte eigendom. Voor de kinderen is er géén vrijstelling! Zij betalen de normale tarieven op hun netto erfdeel.

- Stel dat de echtgenoten een huwelijksovereenkomst hadden gesloten, waarbij ze elkaar méér toekennen, bijvoorbeeld de gezinswoning in volle eigendom (en niet enkel in vruchtgebruik), dan zou de vrijstelling een stuk groter zijn.

Samenwoners

Wettelijke samenwoners die geen testament gemaakt hebben erven het vruchtgebruik op de gezinswoning en de huisraad. Feitelijke samenwoners moeten nog altijd een testament maken, willen zij iets van elkaar erven. Hebben zij dat gedaan, dan geldt er ook een vrijstelling van successierechten op de gezinswoning voor de langstlevende feitelijke samenwoner, maar enkel als volgende voorwaarde voldaan is: de feitelijk samenwonende partner moet 3 jaar samengewoond hebben met de overledene.

De situatie in Wallonië

Wallonië kent een aparte successiebelasting voor het erven van de gezinswoning. Er wordt een gunsttarief toegekend als volgende voorwaarde voldaan is: de woning moet op het ogenblik van overlijden minstens 5 jaar tot hoofdverblijfplaats hebben gediend, tenzij er sprake is van overmacht of om dwingende reden van medische, familiale, beroeps- of maatschappelijke aard .

Momenteel is er in dit gewest geen sprake van een aanpassing van de reglementering.

De situatie in Brussel

Momenteel kent ook Brussel een gunsttarief toe. Dit gunsttarief geldt zowel voor de langstlevende echtgenoot, samenwonende partner als voor de erfgenaam in rechte lijn. Tot de schijf van ? 250.000 wordt het successierecht op de gezinswoning verminderd. Daarboven gelden de tarieven die ook voor andere goederen van toepassing zin. Ook hier moet de woning van de overledene op het ogenblik van zijn overlijden minstens 5 jaar zijn hoofdverblijfplaats zijn geweest, tenzij overmacht.

Ondanks het gunsttarief , kunnen de langstlevende partners vaak de successierechten op de gezinswoning niet betalen. Die bedragen toch meestal enkele duizenden euro's. Vandaar dat de Brusselse regering van plan is om de vrijstelling voor de langstlevende echtgenoot ook van toepassing te maken vanaf 2014.

De drie gewesten doen inspanningen om op het vlak van de successierechten de gezinswoning minder te treffen dan de andere goederen. Ze doen dat wel op een andere manier: Vlaanderen werkt sinds 2007 met een vrijstelling op het deel van de gezinswoning dat de langstlevende partner erft, Wallonië en Brussel werken met gunsttarieven. Vanaf 2014 zou Brussel ook met een vrijstelling werken. Sinds 1 januari 2007 betaalt de Vlaamse langstlevende echtgenoot of samenwonende partner geen successierechten meer op het deel dat hij erft van de gezinswoning. Let wel, het gaat om het deel dat hij/zij erft.Getrouwd - Waren de echtgenoten getrouwd onder het wettelijk stelsel zonder huwelijksovereenkomst en er zijn kinderen, dan erft de langstlevende partner het vruchtgebruik op de helft van de gezinswoning (van de andere helft is hij/zij al volle eigenaar). De vrijstelling voor de langstlevende geldt dan enkel voor het deel vruchtgebruik! De waarde van het vruchtgebruik wordt bepaald op basis van sterftetabellen. Hoe ouder de langstlevende partner, hoe minder het vruchtgebruik waard is en dus hoe minder de vrijstelling zal vertegenwoordigen. De kinderen erven de naakte eigendom. Voor de kinderen is er géén vrijstelling! Zij betalen de normale tarieven op hun netto erfdeel. - Stel dat de echtgenoten een huwelijksovereenkomst hadden gesloten, waarbij ze elkaar méér toekennen, bijvoorbeeld de gezinswoning in volle eigendom (en niet enkel in vruchtgebruik), dan zou de vrijstelling een stuk groter zijn. SamenwonersWettelijke samenwoners die geen testament gemaakt hebben erven het vruchtgebruik op de gezinswoning en de huisraad. Feitelijke samenwoners moeten nog altijd een testament maken, willen zij iets van elkaar erven. Hebben zij dat gedaan, dan geldt er ook een vrijstelling van successierechten op de gezinswoning voor de langstlevende feitelijke samenwoner, maar enkel als volgende voorwaarde voldaan is: de feitelijk samenwonende partner moet 3 jaar samengewoond hebben met de overledene. Wallonië kent een aparte successiebelasting voor het erven van de gezinswoning. Er wordt een gunsttarief toegekend als volgende voorwaarde voldaan is: de woning moet op het ogenblik van overlijden minstens 5 jaar tot hoofdverblijfplaats hebben gediend, tenzij er sprake is van overmacht of om dwingende reden van medische, familiale, beroeps- of maatschappelijke aard .Momenteel is er in dit gewest geen sprake van een aanpassing van de reglementering.Momenteel kent ook Brussel een gunsttarief toe. Dit gunsttarief geldt zowel voor de langstlevende echtgenoot, samenwonende partner als voor de erfgenaam in rechte lijn. Tot de schijf van ? 250.000 wordt het successierecht op de gezinswoning verminderd. Daarboven gelden de tarieven die ook voor andere goederen van toepassing zin. Ook hier moet de woning van de overledene op het ogenblik van zijn overlijden minstens 5 jaar zijn hoofdverblijfplaats zijn geweest, tenzij overmacht.Ondanks het gunsttarief , kunnen de langstlevende partners vaak de successierechten op de gezinswoning niet betalen. Die bedragen toch meestal enkele duizenden euro's. Vandaar dat de Brusselse regering van plan is om de vrijstelling voor de langstlevende echtgenoot ook van toepassing te maken vanaf 2014.