Een Tak 21 is de laatste jaren heel populair bij beleggers die weinig risico willen nemen en toch een mooi rendement halen. Bij de meeste Tak 21-producten hebt u immers recht op een jaarlijks gegarandeerd rendement van 2,5% tot 3,25% (afhankelijk van de maatschappij) én op een bonus bovenop. Deze bonus of winstdeelname hangt af van de resultaten die de maatschappij behaalde.

Naast de klassieke Tak 21 met een gegarandeerd rendement is er ook de variant met 0% rendement, waar u enkel een bonus krijgt. Het risico ligt hier hoger, maar statistisch gezien ligt de opbrengst op langere termijn ook een stukje hoger. Als we naar het verleden kijken, stellen we vast dat een gewone Tak 21 gemiddeld 4,25% per jaar opleverde en een Tak 21 met 0% gegarandeerd rendement zo'n 5,25% per jaar.

Roerende voorheffing en uitstapkosten

Een Tak 21 moet u zien als een belegging op de lange termijn. Als u het geld opvraagt binnen de acht jaar na het sluiten van het contract, moet u in principe 15% roerende voorheffing betalen en de eerste jaren meestal ook nog uitstapkosten. Dat is dus geen interessante optie.

WEETJE Het is de datum van de eerste storting op de Tak 21 die de termijn van 8 jaar doet lopen.

Geduld tot 2 januari

Wie (een stuk van) zijn geld van een Tak 21 opvraagt, krijgt de gewaarborgde rente op de gestorte premies steeds tot de dag van het opvragen. Als u bijvoorbeeld begin december 2007 een stuk opvraagt zult u voor het jaar 2007 ongeveer 11/12de van het gegarandeerde rendement krijgen. Eigenlijk is dat niet meer dan logisch. Maar... in de meeste gevallen geldt deze logica niet voor de bonus of winstdeelname!

Bij bijna alle banken en verzekeringsmaatschappijen (er zijn slechts enkele uitzonderingen) is het zo dat u geen bonus krijgt voor het laatste lopende jaar als u uw geld opvraagt voor Nieuwjaar. Die bonus wordt immers pas vastgesteld in het begin van het jaar en wordt bij de meeste maatschappijen enkel toegekend op de spaartegoeden aanwezig op 31 december van het vorige jaar. Dit kan al heel wat schelen bij een gewone Tak 21, zoals uit het voorbeeld in ons kaderstukje (onderaan deze pagina) blijkt. Maar bij een product met 0% kapitaalgarantie - waar de opbrengst enkel bestaat uit een bonus-, is het verschil nog veel groter. Daar gaat het gemiddeld om een bonus van ongeveer 5% die u kunt mislopen door het geld net voor Nieuwjaar op te vragen in plaats van net na Nieuwjaar zoals... een gewaarschuwd man!

Uw winst, concreet

Stel dat u in juni 1999 een bedrag van ? 10.000 belegde in een Tak 21. Het spaarbedrag was begin 2007 aangegroeid tot ? 14.000 (inclusief bijv. 3% gegarandeerd rendement plus jaarlijkse winstdeelname). Nu, na meer dan 8 jaar, zou u graag het geld van dit contract opvragen. Even vergelijken.

  • Als u uw volledige spaarreserve begin december 2007 opvraagt, krijgt u een gewaarborgde rente voor 2007 van ? 385 (? 14.000 x 11/12 x 3%). Bij de meeste banken en verzekeraars krijgt u geen winstdeelname voor 2007 omdat u uw geld opvraagt voor Nieuwjaar 2008.
  • Als u uw spaarreserve pas begin januari 2008 opvraagt, krijgt u ook een gewaarborgde rente voor 2007 van ? 420 (? 14.000 x 3%). Maar daarbovenop ontvangt u nog een winstdeelname voor 2007 (bijv. 1%) van ? 140 (? 14.000 x 1%). Enkele weken wachten levert u dus ? 140 euro op!
Een Tak 21 is de laatste jaren heel populair bij beleggers die weinig risico willen nemen en toch een mooi rendement halen. Bij de meeste Tak 21-producten hebt u immers recht op een jaarlijks gegarandeerd rendement van 2,5% tot 3,25% (afhankelijk van de maatschappij) én op een bonus bovenop. Deze bonus of winstdeelname hangt af van de resultaten die de maatschappij behaalde. Naast de klassieke Tak 21 met een gegarandeerd rendement is er ook de variant met 0% rendement, waar u enkel een bonus krijgt. Het risico ligt hier hoger, maar statistisch gezien ligt de opbrengst op langere termijn ook een stukje hoger. Als we naar het verleden kijken, stellen we vast dat een gewone Tak 21 gemiddeld 4,25% per jaar opleverde en een Tak 21 met 0% gegarandeerd rendement zo'n 5,25% per jaar. Een Tak 21 moet u zien als een belegging op de lange termijn. Als u het geld opvraagt binnen de acht jaar na het sluiten van het contract, moet u in principe 15% roerende voorheffing betalen en de eerste jaren meestal ook nog uitstapkosten. Dat is dus geen interessante optie. WEETJE Het is de datum van de eerste storting op de Tak 21 die de termijn van 8 jaar doet lopen. Wie (een stuk van) zijn geld van een Tak 21 opvraagt, krijgt de gewaarborgde rente op de gestorte premies steeds tot de dag van het opvragen. Als u bijvoorbeeld begin december 2007 een stuk opvraagt zult u voor het jaar 2007 ongeveer 11/12de van het gegarandeerde rendement krijgen. Eigenlijk is dat niet meer dan logisch. Maar... in de meeste gevallen geldt deze logica niet voor de bonus of winstdeelname! Bij bijna alle banken en verzekeringsmaatschappijen (er zijn slechts enkele uitzonderingen) is het zo dat u geen bonus krijgt voor het laatste lopende jaar als u uw geld opvraagt voor Nieuwjaar. Die bonus wordt immers pas vastgesteld in het begin van het jaar en wordt bij de meeste maatschappijen enkel toegekend op de spaartegoeden aanwezig op 31 december van het vorige jaar. Dit kan al heel wat schelen bij een gewone Tak 21, zoals uit het voorbeeld in ons kaderstukje (onderaan deze pagina) blijkt. Maar bij een product met 0% kapitaalgarantie - waar de opbrengst enkel bestaat uit een bonus-, is het verschil nog veel groter. Daar gaat het gemiddeld om een bonus van ongeveer 5% die u kunt mislopen door het geld net voor Nieuwjaar op te vragen in plaats van net na Nieuwjaar zoals... een gewaarschuwd man! Stel dat u in juni 1999 een bedrag van ? 10.000 belegde in een Tak 21. Het spaarbedrag was begin 2007 aangegroeid tot ? 14.000 (inclusief bijv. 3% gegarandeerd rendement plus jaarlijkse winstdeelname). Nu, na meer dan 8 jaar, zou u graag het geld van dit contract opvragen. Even vergelijken.