Samen met minister van Justitie Koen Geens (CD&V) en zijn collega van Werk Kris Peeters (CD&V) stelde staatssecretaris Tommelein in de Kamer een aantal aanpassingen voor aan het Sociaal Strafwetboek. Dat werd vijf jaar geleden opgesteld als het werkinstrument voor de sociale inspectiediensten en Justitie, zodat ze sociale fraude efficiënter zouden kunnen aanpakken en bestraffen.

Eén van de aanpassingen houdt in dat iedereen die in het zwart werkt, bestraft kan worden. Momenteel bestaan er, behalve voor de werkgever, alleen sancties voor personen met een werkloosheids- en ziekte-uitkering, een leefloon, enzovoort. Als zij betrapt worden, kunnen ze hun uitkering tijdelijk verliezen of onterecht ontvangen uitkeringen moeten terugbetalen.

Na de aanpassing van het wetboek, zal iedereen die wetens en willens niet-aangegeven arbeid verricht, een administratieve geldboete kunnen krijgen. Eind 2009 werd dit principe al ingevoerd, maar het trad nooit effectief in werking. "Het is logisch dat niet alleen werkgevers, maar ook alle werknemers en zelfstandigen die betrapt worden op zwartwerk een boete kunnen krijgen", licht Tommelein toe. "Iedereen gelijk voor de wet. Groot of klein, sociale fraude kan niet door de beugel. Een 'beetje zwart' is niet ok. Als meer mensen officieel werken, betalen we met z'n allen minder belastingen"

Samen met minister van Justitie Koen Geens (CD&V) en zijn collega van Werk Kris Peeters (CD&V) stelde staatssecretaris Tommelein in de Kamer een aantal aanpassingen voor aan het Sociaal Strafwetboek. Dat werd vijf jaar geleden opgesteld als het werkinstrument voor de sociale inspectiediensten en Justitie, zodat ze sociale fraude efficiënter zouden kunnen aanpakken en bestraffen. Eén van de aanpassingen houdt in dat iedereen die in het zwart werkt, bestraft kan worden. Momenteel bestaan er, behalve voor de werkgever, alleen sancties voor personen met een werkloosheids- en ziekte-uitkering, een leefloon, enzovoort. Als zij betrapt worden, kunnen ze hun uitkering tijdelijk verliezen of onterecht ontvangen uitkeringen moeten terugbetalen. Na de aanpassing van het wetboek, zal iedereen die wetens en willens niet-aangegeven arbeid verricht, een administratieve geldboete kunnen krijgen. Eind 2009 werd dit principe al ingevoerd, maar het trad nooit effectief in werking. "Het is logisch dat niet alleen werkgevers, maar ook alle werknemers en zelfstandigen die betrapt worden op zwartwerk een boete kunnen krijgen", licht Tommelein toe. "Iedereen gelijk voor de wet. Groot of klein, sociale fraude kan niet door de beugel. Een 'beetje zwart' is niet ok. Als meer mensen officieel werken, betalen we met z'n allen minder belastingen"