In het regeerakkoord van eind 2011 stonden een hervorming van het overlevingspensioen en een andere pensioenberekening waardoor het laatst gewerkte jaar zou meetellen al ingeschreven. Intussen zijn we 2 jaar verder. In deze 2 jaar werd vooreerst werk gemaakt van een aanpassing van het vervroegd pensioen (tegen 2016 zal dat enkel kunnen voor wie 62 jaar is en 40 loopbaanjaren heeft), de gelijkgestelde periodes (o.a. tijdskrediet), de toegelaten arbeid en de pensioenbonus.

Recent werd overleg gepleegd tussen de sociale partners en het kabinet van minister van Pensioenen, Alexander De Croo. De voorstellen in verband met de aanpassing van het overlevingspensioen en de pensioenberekening werden goedgekeurd.

Overlevingspensioen

In de huidige situatie moet de langstlevende partner vaak stoppen met werken wil hij/zij het recht op het overlevingspensioen niet verliezen. Het overlevingspensioen zal voor langstlevende partners die jonger zijn dan 45 jaar omgevormd worden tot een overgangsuitkering. Tijdens een periode van één jaar (voor iemand zonder kinderlast) of twee jaar (voor iemand die kinderen ten laste heeft) zal de overgangsuitkering gecumuleerd mogen worden met een loon. Voor langstlevende partners van 45 en ouder blijft het overlevingspensioen in de huidige vorm bestaan. De leeftijdsgrens van 45 jaar zou wel geleidelijk opschuiven naar 50 jaar.

Laatst gewerkte jaar

Tot dusver telt het laatste gewerkte jaar niet mee voor de pensioenberekening. Wie met pensioen gaat op 1 december is 11 maanden 'kwijt' voor de berekening van zijn pensioen, ondanks dat er voor die 11 maanden bijdragen gestort werden. Ook hierover is een akkoord bereikt. Alle gewerkte maanden zullen in de toekomst meetellen.

Deze voorstellen die goedgekeurd werden door de sociale partners, zullen nu onder vorm van een wetsontwerp voorgelegd worden aan regering en parlement.

Wordt vervolgd...

In het regeerakkoord van eind 2011 stonden een hervorming van het overlevingspensioen en een andere pensioenberekening waardoor het laatst gewerkte jaar zou meetellen al ingeschreven. Intussen zijn we 2 jaar verder. In deze 2 jaar werd vooreerst werk gemaakt van een aanpassing van het vervroegd pensioen (tegen 2016 zal dat enkel kunnen voor wie 62 jaar is en 40 loopbaanjaren heeft), de gelijkgestelde periodes (o.a. tijdskrediet), de toegelaten arbeid en de pensioenbonus.Recent werd overleg gepleegd tussen de sociale partners en het kabinet van minister van Pensioenen, Alexander De Croo. De voorstellen in verband met de aanpassing van het overlevingspensioen en de pensioenberekening werden goedgekeurd.In de huidige situatie moet de langstlevende partner vaak stoppen met werken wil hij/zij het recht op het overlevingspensioen niet verliezen. Het overlevingspensioen zal voor langstlevende partners die jonger zijn dan 45 jaar omgevormd worden tot een overgangsuitkering. Tijdens een periode van één jaar (voor iemand zonder kinderlast) of twee jaar (voor iemand die kinderen ten laste heeft) zal de overgangsuitkering gecumuleerd mogen worden met een loon. Voor langstlevende partners van 45 en ouder blijft het overlevingspensioen in de huidige vorm bestaan. De leeftijdsgrens van 45 jaar zou wel geleidelijk opschuiven naar 50 jaar.Tot dusver telt het laatste gewerkte jaar niet mee voor de pensioenberekening. Wie met pensioen gaat op 1 december is 11 maanden 'kwijt' voor de berekening van zijn pensioen, ondanks dat er voor die 11 maanden bijdragen gestort werden. Ook hierover is een akkoord bereikt. Alle gewerkte maanden zullen in de toekomst meetellen.Deze voorstellen die goedgekeurd werden door de sociale partners, zullen nu onder vorm van een wetsontwerp voorgelegd worden aan regering en parlement.Wordt vervolgd...